פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום מלווה

מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור

מי זכאי
ילד הזכאי לגמלת ילד נכה מביטוח הלאומי וכן בוגר מעל גיל 18 שנקבעה לו 50% נכות רפואית לפחות.

שימו לב, מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור, לא יחול במקום בו ההמתנה היא במכונית, כגון בכניסה לגן לאומי או תחנת דלק. וכן רק בנסיבות שהשירות ניתן לפי תור שנוצר במקום כמו תור לרכישת תרופות בבית מרקחת, תור בדואר או בסופרמרקט ולא בתור שתואם מראש. כמו כן, אין זכאות לפטור מתור שנוצא באופן ספונטני כמו פתיחת סניף של רשת בינלאומית או סופרת שמגיעה לחתום על ספריה.

למידע נוסף https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/SherutFrontaliNagish/Pages/PtorMtorVtashlumAlMelaveh.aspx

מתן פטור מתשלום למלווה של אדם במקומות ציבוריים בהצגת תעודת נכה המעידה על הזכאות.

מי זכאי
ילד, מגיל 12 ומעלה, הזכאי לגמלת ילד נכה מביטוח הלאומי וכן בוגר מעל גיל 18 שנקבעה לו 50% נכות רפואית לפחות.

שימו לב, מתן פטור מתשלום למלווה במקום ציבורי כמו מוזיאון, גן לאומי אךלא יחול במקום בו השירות כרוך במתן שירות פרטני למלווה, כגון הקצאת מושב כמו בבית קולנוע, חדר או שירות אישי מסוים.

למי פונים 
ניתן לממש את הזכויות בהצגת תעודת הנכה החדשה מהמוסד לביטוח לאומי, אשר על גביה יסומן “פטור מעמידה בתור/פטור מתשלום למלווה“.
המוסד לביטוח לאומי אחראי לשלוח את התעודות החדשות, ואין צורך לפנות אליו באופן אקטיבי.

לבירורים נוספים אודות מימוש הזכויות למתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור או למתן פטור מתשלום למלווה, אנא צרו קשר עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
טלפון – 02-5088034 . מייל – iritsha@mishpatim.gov.il.

מסמך זה של הנציבות לשוויון, יעזור לכם בזמן בקשת הנגישות