קצבת תלות בזולת

ילד עם אוטיזם מעל גיל 3 שנקבע כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום זכאי לקצבה מוגדלת בשם קצבת "תלות בזולת" על סך 4,757 נכון ל-1.1.2019.
קצבת תלות בזולת אינה מתווספת לגמלת ילד נכה לה זכאים ילדים עם אוטיזם, אלא מחליפה אותה.

מי זכאי

לפי הגדרת הביטוח הלאומי, ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת הוא ילד שזקוק לעזרה רבה, ביחס לבני גילו, בכל שעות היממה, בביצוע הפעולות הבאות בלבד: הלבשה והפשטה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמאית בבית.

בכדי שילד עם אוטיזם יהיה זכאי לגמלה עליו לענות להגדרה של "תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום", כלומר לקבל 10 נקודות ומעלה במבחני התלות בזולת.
כל ניקוד נמוך מכך לא יביא להגדלת הקצבה. יחד עם זאת כל מי שקיבל 5 נקודות ומעלה זכאי להנחה בחשבון החשמל.

חשוב להדגיש כי הצורך בהשגחה או מסוכנות עצמית אינם קריטריונים הנבדקים בהקשר של גמלת תלות בזולת.
כמו כן הניידות שנבחנת היא רק בתוך הבית ואינה מתייחסת ליכולת להתנייד מחוץ לבית.

בקישור זה ניתן למצוא את טבלאות הניקוד המדויקות לכל פעולה על פי חלוקה לגילאים.

למי פונים וכיצד?

  • הורים אשר מגישים תביעה בפעם הראשונה לצורך קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה וסבורים כי ילדם עונה על הקריטריונים לקבלת גמלת תלות בזולת צריכים לבקש להופיע בפני הוועדה הרפואית ולדרוש להיבדק במבחני תלות בזולת.
    במקרים מסוימים, בהם על פי החלטת הוועדה הרפואית גם בשנה שקדמה להגשת התביעה היה הילד זכאי (מבחינת גיל ותפקוד) לגמלת תלות בזולת, ניתן יהיה לקבל את הגמלה רטרואקטיבית עד שנה אחורה.
  • הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה וסבורים שהוא עומד בקריטריונים המפורטים לעיל, ימלאו טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה , בנוסף מומלץ לצרף דו"ח חינוכי מהמסגרת בה לומד הילד ודו"ח רפואי המתייחסים לתפקודו של הילד בביצוע פעולות היום יום.
  • שימו לב כי בבקשה לבדיקה מחדש לצורך קבלת גמלת תלות בזולת, עשוי הביטוח הלאומי לבחון מחדש גם את הזכאות לקצבת ילד נכה ובמסגרת החלטה זו אף לשלול אותה או להפחית ממנה. לפיכך במידה והנכם מקבלים קצבת ילד נכה ומבקשים להגדילה באמצעות הגשת תביעת תלות בזולת, מוצע לשקול מראש את סיכויי התביעה ובמידה והחלטתם להגיש את התביעה, להקפיד על הגשת כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על הצורך בגמלה בהתאם לקריטריונים לקבלתה.

    כמובן שגם על החלטה של הביטוח הלאומי בבקשה לבדיקה מחדש נתונה לכם זכות ערר.

את הטפסים יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם, ועל בסיס זה תוזמנו לביטוח הלאומי לבדיקת הזכאות. בדיקת הזכאות תתקיים באחד משני אופנים – בוועדה רפואית או באמצעות בדיקה של אחות בביתכם.

למידע נוסף על קצבת תלות בזולת באתר הביטוח הלאומי