הנפקת תעודת זהות ללא נוכחות במשרד הפנים

כיום מונפקות תעודות זהות ביומטריות בלבד והליך ההנפקה מחייב נוכחות האדם בלשכת משרד הפנים.
עבור צעירים על הרצף האוטיסטי המתקשים להתנייד או לעבור הליך מסוג בסניפי משרד הפנים, קיים הסדר מיוחד המאפשר לאדם עם מוגבלות, שאינו יכול להגיע ללשכה בשל מוגבלותו להנפיק תעודת זהות באמצעות קרוב משפחה מקרבה ראשונה שיגיע במקומו ללשכה.

על בן המשפחה לקבוע תור מראש (בקישור זה)  ולהגיע ללשכה עם המסמכים הבאים:

  1.  טופס בקשה לתעודת זהות ביומטרית שמולא ונחתם על ידי המבקש ועל גביו חתימה וחותמת של רופא מומחה (הסבר מפורט בקישור זה
  2. מסמך מזהה אחר של המבקש
  3.  מכתב מרופא מומחה המאשר כי בשל המוגבלות נמנע מהמבקש להגיע ללשכה באופן אישי – מכתב זה יוגש ללשכה תוך 48 שעות מיום קבלתו.
  4. שתי תמונות חזותיות, צבעוניות, עדכניות, חדשות וזהות בגודל 35×45 מ"מ, על רקע בהיר וחלק, על גבי התמונות חתימה וחותמת רופא מומחה (הסברים ודוגמאות לתמונות תקינות בקישור זה)
  5. תעודת זהות של בן המשפחה המגיע ללשכה בשם המבקש
  6. תצהיר בן המשפחה על נכונות הבקשה.
  7. ייפוי כח של האדם עם המוגבלות לבן המשפחה להגיש את הבקשה בשמו

את נוהל הטיפול בקבלת בקשה וניפוק של תעודת זהות ביומטרית המלא, המפרט את הדרישות' ניתן לקרוא בקישור זה