טיפולים פרא רפואיים – סל בריאותי מקדם

כל התלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים לטיפולים פרא-רפואיים במסגרות החינוך ובמעונות יום שיקומיים, לפי הפירוט הבא:

1. תלמידים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל זכאים לשלוש שעות טיפול פרא-רפואיות בשבוע, מהמקצועות הבאים: פסיכולוג, קלינאי תקשורת, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיה
(הטיפולים ניתנים החל מגיל אבחון ועד גיל 18, והאחריות היא של קופות החולים).
2. תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד: הן בגני תקשורת, הן בבתי ספר מיוחדים והן בכיתות תקשורת בבתי ספר רגילים, זכאים גם כן לטיפולים פרא-רפואיים על פי פירוט זה:

א. ילדי הגנים:
1. ילדים הלומדים בגן תקשורת זכאים בממוצע ל-3.4 שעות שבועיות דרך משרד החינוך
2. בנוסף לשעות הטיפולים הניתנים ע"י משרד החינוך בגני התקשורת, ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים, החל מגיל אבחון ועד גיל 7 או מועד כניסתו לכיתה א', ל- 14 שעות שבועיות של טיפולים פרא רפואיים הממונים ע"י משרד הבריאות ומופעלים ע"י עמותות- נהוג לקרוא לשעות טיפול אלו "טיפול בריאותי מקדם" .

ב. תלמיד בית הספר:
תלמידי בתי הספר זכאים בממוצע ל-2.9 שעות שבועיות של טיפולים פרא- רפואיים.

טיפולים פרא רפואיים הניתנים על ידי משרד החינוך במסגרות החינוך

 • מה היקף שעות הטיפולים הפרא- רפואיים בגני תקשורת?

תלמיד המאובחן על הרצף האוטיסטי ולומד בגן תקשורת, זכאי ל- 3.4 שעות שבועיות דרך משרד החינוך.
בנוסף, התלמיד זכאי ל- 14 שעות שבועיות שניתנות ע"י משרד הבריאות – "סל בריאותי מקדם". כלומר, סה"כ השעות הניתנות לילד בגן תקשורת יכול להגיע ל – 17.4 שעות שבועיות. שעות אלה כוללות ישיבות והדרכות לצוות המטפל.

חשוב לציין, כי הסל הבריאותי המקדם ניתן רק בגני תקשורת בהם משרד החינוך אישר לעמותות המפעילות לתפעל את הסל. כיום, לצערנו, לא בכל גן תקשורת ניתן "סל בריאות מקדם ".

תלמיד המאובחן על הרצף האוטיסטי ולומד במסגרת החינוך המיוחד, שלא ניתן בו הסל הבריאותי המקדם , זכאי מלבד 3.4 שעות בגן ו- 2.9 שעות בבית ספר שבועיות דרך משרד החינוך, גם ל- 3 שעות טיפול פרא-רפואיות שבועיות מקופות החולים.

 • מה היקף שעות הטיפולים הפרא- רפואיים הניתנים בבית הספר לחינוך מיוחד המיועדים לתלמידי על הרצף האוטיסטי או בכיתות תקשורת בבתי ספר רגילים?

תלמידי בתי הספר המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים (הזכאות לקבל שעות אלו היא ממשרד החינוך) בממוצע ל-2.9 שעות שבועיות של טיפולים פרא- רפואיים.

 •  האם שעות שניתנות ע"י משרד החינוך ניתנו לילד עצמו או למסגרת?

שעות הטיפול ניתנות למסגרת החינוכית, לטיפול פרטני, קבוצתי או הדרכה לצוות. (להבדיל מלתלמיד עצמו)

 •  האם ניתן להפחית או להחסיר שעות מהשעות הפרא- רפואיות הניתנות למסגרת?

צוות המפקחים באזור השירות של המתי"א, בשיתוף עם מנהל המתי"א, יקצה לכל מסגרת לפחות 70% ממכסת הזכאות לטיפולים פרא רפואיים. מפקחת חינוך מיוחד רשאית "לנייד" עד 30% משעות הטיפול הפרא-רפואי, דהיינו להוסיף או להחסיר אותן מהמסגרת.
בגנים- המפקח על גן הילדים רשאי להקצות ממכסת השעות למקצועות הפרא רפואיים עד 3 שעות בשבוע לגן להעשרה.

 • אלו סוגי טיפולים ניתנים ע"י משרד החינוך?

הטיפולים הניתנים ע"י משרד החינוך כוללים טיפולים פרא- רפואיים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת וכן טיפול במחול, טיפול במוזיקה, טיפול בתנועה, טיפול באמנות חזותית, טיפול בדרמה וביביליותראפיה.

 •  האם הידרותרפיה, רכיבה טיפולי או טיפול בבעלי חיים נחשבים טיפולים פרא רפואיים עפ"י משרד החינוך?

לא- הידרותרפיה, רכיבה טיפולי או טיפול בבעלי חיים (למעט הידרותרפיה המבוצעת על ידי פיזיותרפיסט) אינם נחשבים למקצועות בריאות ועל כן לא ניתן להקצות שעות לסוג הוראה זה ממקור שעות שח"ם (מקור 16 – פארה רפואי).
משרד החינוך מכיר במקצועות אלה כמקצועות סיוע, על כן, ניתן להעסיק אנשי מקצוע אלה על חשבון שעות הוראה כל עוד "למטפלים" תעודות הוראה. כמו כן, ניתן להעסיק "מטפלים" אלה על חשבון שעות תל"ן – תוכנית לימודים נוספת.

 •  כיצד נקבע אילו טיפולים פרא רפואיים יקבל התלמיד?

אילו טיפולים יינתנו לכל תלמיד, תדירות הטיפולים, אורכם ומתכונתם ייקבעו בהתאם לצרכים האישיים של התלמיד, דהיינו על פי תכנית הלימודים האישית שנקבעה על ידי הצוות הרב-מקצועי.

 •  האם ניתנות שעות טיפול פרא רפואי לילדים בתוכנית החופשות המתקיימות מסגרות חינוך מיוחד?

במהלך החופשות בהן לומדים התלמידים במסגרות החינוך המיוחד, ישנה הקצאה לכיתה של 10 שעות שבועיות לטיפולים רפואיים ובימים בודדים, לא כולל ימי בחירה, ישנה הקצאה לכיתה של שעתיים בודדות ליום לטיפולים רפואיים.

 טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת

כל ילד על הרצף האוטיסטי זכאי החל מגיל אבחון ועד גיל 7 או מועד כניסתו לכיתה א', לקבל טיפול בריאותי מקדם הכולל 14 שעות שבועיות של טיפולים פרא- רפואיים. הטיפול ניתן ע"י אנשי המקצוע הבאים: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, עובד סוציאלי , קלינאי תקשורת ובעלי מקצוע נוספים.
טיפולים אלה ניתנים ע"מ לתת תגבור דווקא בגיל הרך, מאחר והוא מהווה חלון הזדמנויות לשינוי במהלך התפתחותו של הילד המאובחן על הרצף האוטיסטי.
מערך הטיפולים נבנה בהתאם לצרכי הילד ובהתאם לתוכנית אינטגרטיבית המתייחסת למרכיבים שונים בעולמו של הילד.
טיפול בריאותי זה ניתן על ידי משרד הבריאות בגני התקשורת ומופעל באמצעות עמותות בלבד.
יודגש, כי מכסת השעות הנ"ל, ניתנת בתוספת לשעות הטיפולים הפרא- רפואיים הניתנים על ידי משרד החינוך.
על מנת לקבל את מכסת הבריאות, על הילד לקבל את כל השעות, כלומר 14 ש"ש. לא ניתן לקבל רק חלק מהשעות (בבחינת הכל או לא כלום).
בהתאם להנחיות משרד הבריאות הורים שילדיהם נהנים ממכסת הבריאות מחויבים להשתתף בעלות חלקית של הטיפולים.

 •  איזה טיפולים נכללים בסל הבריאותי המקדם?

 • טיפול

  מספר שעות בשבוע
  טיפולים במקצועות חובה

   

   

  שעות טיפול "בסיסיות"

  פסיכולוג (קליני/התפתחותי/שיקומי/חינוכי, רפואי) /
  עובד סוציאלי
  1
  מרפא בעיסוק 1
  קלינאי/ת תקשורת 1
  0.25 ש"ש על ידי אחד מבעלי המקצוע ממקצועות החובה 0.25
  רופא: נוירולוג ילדים/פסיכיאטר ילדים/
  רופא ילדים בתחום התפתחות הילד
  0.25
  טיפול בהבעה ויצירה, טיפול במוזיקה ותנועה,
  מנתח/ת התנהגות, *פיזיותרפיה,
  **סייעת בגישה ההתנהגותית/DIR
  7
  סה"כ שעות טיפול ישירות 
  לילד והוריו
  10.5
  סה"כ שעות עקיפות  הדרכה מקצועית לאנשי הצוות ואנשי המקצוע,
  ישיבות צוות
  3.5
  סה"כ שעות 14
 • *פיזיותרפיה: בגני תקשורת ומרכזי טיפול- יקבל הילד את הטיפול בפיזיותרפיה לפי הצורך לאחר הערכה בקופת חולים. שעת פיזיותרפיה תינתן מתוך 7 השעות הבסיסיות ולא על חשבון מקצועות החובה.
  במעון יום שיקומי הערכה תתבצע במעון. ככל שימצא שיש צורך בטיפול פיזיותרפיה, שעת פיזיותרפיה תינתן מתוך 7 השעות הבסיסיות ולא על חשבון מקצועות החובה.
  **המרת שעות טיפול בסיסיות: במעונות יום שיקומיים הפועלים על פי הגישה ההתנהגותית המלאה (A.B.A)  יומרו שעות הטיפול הבסיסיות ל 20 שעות שבועיות של טיפולים בגישה ההתנהגותית.
  בגני תקשורת הפועלים בגישה ההתנהגותית החלקית (התפתחותית- התנהגותית\ DIR) יומרו עד 4 שעות טיפול בסיסיות ב 10שעות שבועיות של טיפולים בגישה ההתנהגותית\ DIR.
 • האם ההורים נדרשים להשתתף במימון הטיפולים?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הורים שילדיהם נהנים מהטיפול הבריאותי המקדם מחויבים להשתתף בעלות חלקית של הטיפולים.

 •  האם כל ה-14 שעות טיפול ניתנות ישירות לילד?

10.5 שעות שבועיות – טיפולים ניתנות לילד ישירות ומשפחתו. הדרכת ההורים ומשפחתו הינה חלק הכרחי מהטיפול הישיר בילד המאובחן על הרצף האוטיסטי.
3.5 שעות שבועיות- ניתנות לישיבות הצוות המקצועי ואנשי המקצוע בגן התקשורת ולהדרכתם המקצועית.

 •  האם קיים שיתוף בין ההורים לצוות הטיפולי בגן?

מעורבות והשתתפות הורים במערך הטיפולים בגן חשובה ומוכרת בכל הגישות הטיפוליות. מעורבות זו משפיעה על עיצוב התנהגות הילד ומתגברת ומיטיבה עם הטיפול. לכן במסגרת הטיפול הבריאותי המקדם ניתנת הדרכה של ההורים ע"י הצוות המטפל. הדרכת הורים ניתנת פעם בשבועיים לפחות, ע"י מטפל מהמקצועות הפסיכו-סוציאליים או מטפל רגשי שמטפל בילד באופן שוטף. ההדרכה של ההורים נחשבת כחלק משעות הטיפול השבועיות המגיעות ישירות לילד.

 •  כיצד נבנה המערך הטיפולי של הילד בגן תקשורת?

הצוות המקצועי הטיפולי בונה תכנית טיפולית פרטנית שנתית לכל ילד וילד בגן תוך הבנה של צרכי הילד ולמרכיבים השונים בעולמו של הילד. התוכנית תשים דגש על קידום כישורים חברתיים ותפקודי יום יום. התוכנית תכלול הן עבודה פרטנית הן עבודה קבוצתית והן עבודה עם הורי הילד. התוכנית תהיה אינטגרטיבית ותופעל על פי גישות שונות המוכרות כיום במשרד הבריאות: הגישה ההתפתחותית-אינטגרטיבית, הגישה ההתנהגותית וגישת DIR.

 •  האם הצוות הטיפולי בגן מקבל הדרכה, ובאיזו תדירות?

כן- כל איש מקצוע, המטפל בילדים על הרצף האוטיסטי, כחלק מתוכנית הטיפול הבריאותי המקדם בתוך גני התקשורת, יקבל שעה שבועית של הדרכה אישית ממטפל מומחה במקצועו ובתחום האוטיזם. דרישה זו חלה כחובה לגבי כל איש מקצוע במהלך 3 שנים הראשונות לעבודתו בתחום.

 •  האם ילדי זכאי לקבל הן את הטיפול הבריאותי המקדם בגן התקשורת והן את שעות הטיפול שמעניק משרד החינוך?

כן- תלמיד המאובחן על הרצף האוטיסטי זכאי ל- 3.4 שעות שבועיות דרך משרד החינוך. ובנוסף, התלמיד זכאי ל- 14 שעות שבועיות שניתנות ע"י משרד הבריאות – "סל בריאותי מקדם". כלומר, סה"כ השעות הניתנות לילד בגן תקשורת יכול להגיע ל – 17.4 שעות שבועיות.

 • האם ניתן לקבל טיפול פרא – רפואי מטעם קופת החולים בזמן שילדי לומד בגן תקשורת ומקבל טיפול בריאותי מקדם דרך הגן?

לא- על פי חוזר של משרד הבריאות מס' 3/09 הזכאות לטיפולים פרא רפואיים הניתנים לילדים על הרצף האוטיסטי בקופות החולים לא תחול על ילדים עד גיל 7 המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם.

 •  מדוע ישנם גני תקשורת שלא ניתן בהם סל בריאותי מקדם?

הטיפול הבריאותי המקדם ניתן רק בגני תקשורת בהם משרד החינוך אישר לעמותות המפעילות לתפעל את הסל בתוך הגנים.

כיצד ניתן לקבל את שעות הטיפול אם בגן התקשורת שבני לומד לא מופעל הסל הבריאותי המקדם?

ניתן לקבל 3 ש"ש של טיפולים פרא –רפואיים בקופת החולים. כמו כן, ישנם מספר מצומצם של מרכזים טיפוליים, הנותנים את הטיפול הבריאותי המקדם לאחר שעות הלימודים. כלומר,הטיפולים ניתנים במרכז הטיפולי ולא במסגרת החינוכית.

 •  חקיקה וחוזרי מנכ"ל בנושא טיפולים פרא- רפואיים

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא טיפול בריאותי מקדם
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מתן טיפולים פרא רפואיים בקופות החולים
חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא טיפולים פרא רפואיים
חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא טיפולים פרא רפואיים בחופשות