נוהל טיפול בהטרדה מינית באלו"ט

אלו"ט פועלת ליצירת סביבת עבודה נעימה ונקייה מכל סוג של הטרדה מינית.

 בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני יש לפנות לממונה מטעם הארגון אשר תטפל בתלונה. ניתן להפנות לממונה גם מקרים שבהם נודע למנהל/ת או לעובד/ת על הטרדה מינית כלפי עובד/ת אחר/ת .

הטרדה מינית או התנכלות הינם מעשים אסורים ופסולים המהווים עבירה פלילית,עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת חמורה. התקנון למניעת הטרדה מינית מסדיר את הדרכים להגשת תלונה ולטיפול יעיל בהטרדה מינית.

עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מאלו:
1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
2. מעשה מגונה.
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בלימודים במוסד להשכלה גבוהה או ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, בקטין, בחסרי ישע או במטופלים.
4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם אליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שפורטו בסעיף 3 לעיל.
5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של האדם.

התנכלות היא:
1. מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.
2. מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או בדורש עבודה בשל תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.
3. מעביד או ממונה מטעמו אשר פוגע בעובד או דורש עבודה כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה משפטית על התנכלות.

הממונה באלו"ט על הטיפול בנושא הטרדה מינית היא:
עו"ד אביבה גולדשטיין טלפון מספר: 03-7318342, דואר אלקטרוני: avivag@alut.org.il