מגורים בזמן התנדבות

מכינת דרור שדרות
תכנית המיועדת לצעירים בגילאי 18-27, מכל רחבי הארץ, הנמצאים על רצף האוטיזם בתפקוד גבוה, והמעוניינים לרכוש מיומנויות לחיים עצמאיים.
הצעירים רוכשים כלים לחיים עצמאים ואוטונומיים, תוך התנהלות והתנסות יומיומית בחיים בוגרים ונורמטיביים: מגורים עם שותפים, התנדבות בשירות צבאי או לאומי, ניהול עצמי, למידת מיומנויות חברתיות, בניית תוכנית עתיד- חיפוש עבודה, לימודים ועוד. התכנית משלבת מגורים בעיר שדרות ותרומה לקהילה.
ליצירת קשר:
טל' 08-662-1333

מכינת כוונים -מכינה לחיים עצמאיים לצעירים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה
מכינה בחיפה ל 6- צעירים, אשר בשעות הבוקר יפעלו במסגרת שירות לאומי ובשעות אחה"צ נעסוק בנושאים הרלוונטיים לצעירים- ניהול חשבון בנק, זוגיות, ניהול זמן, עזרה ראשונה ועוד.
ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: http://www.kvn.org.il/
קטי וולשטיין: 054-2330085 מייל: ketty@kvn.org.il

אבני דרך
מכינה אשר מהווה חולייה מקשרת בין החינוך הפורמאלי במסגרת הבית-ספרית לבין מסגרות החיים הבוגרים. מכינת "אבני דרך" פועלת בקריית שמונה במתכונת פנימייתית, תחת פיקוח השירות לאוטיזם במשרד הרווחה. המכינה מיועדת לצעירים בספקטרום האוטיסטי בגילאי 18-25, המעוניינים להיות עצמאיים.
ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/
טלפון: 050-7701126, 054-7909390
מייל: info@avneiderech.org.il

תוכנית חופים, אדנמ בית בקהילה:
http://edu.gov.il/hnm/heb/Documents/chofim.pdf

שלובים יחדיו – עמותת יחדיו
תוכנית המיועדת לצעירים וצעירות מסיום הלימודים ועד גיל 25, בעלי פטור משירות צבאי, המסוגלים להשתלב בסיוע והכוונה מקצועית של הצוותים, בהתנסות תעסוקתית בצה"ל ובדיור בקהילה. המגורים הינם בבאר שבע.
ליצירת קשר:
הילה סלפטר 08-6208021
https://alut.org.il/wp-content/uploads/2018/07/shluvim_yachad.pdf