אגף כספים

שם: פזית אבקסיס
תפקיד: מנהלת אגף כספים
השכלה: B.A בכלכלה וחשבונאות, M.B.A בכלכלה ומינהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן
קריירה:
מייל: pazita@alut.org.il
טלפון: 03-7238319

אגף כספים אחראי על:

  • ניהול כספי העמותה המיועדים לפעילות שוטפת ולפיתוח פעילויות חדשות בהתאם לתקציב המאושר ובכפוף לתזרים המזומנים של הארגון.
  • דיווח כספי, תקציבי וחשבונאי להנהלת הארגון ולגופי חוץ בהתאם לדרישות החוק ולכללים המקצועיים.
  • ניהול השקעות הארגון בהתאם לכללים שנקבעו ע"י ועדת ההשקעות וועדת הכספים.
  • גביית כספים מגורמים מממנים.
  • קביעת דרכי העבודה ובניית כלי עבודה מתאימים לביצוע פעילויות האגף השונות ביעילות ובמקצועיות.
  • אחריות על יישום החלטות ועדת הביקורת של הארגון ומסקנות דוחות ביקורת של גורמי חוץ.
  • התרעה על מצבים ובעיות להן עלולות להיות השלכות כספיות על הארגון.

אגף כספים אחראי גם על ניהול מערכות המידע בארגון.
האחריות כוללת:

  • הגדרה ויישום של נהלי עבודה בתחום מערכות המידע.
  • ניהול, הקמה, פיתוח ותחזוקה של המערכות כך שיתמכו בפעילות של הארגון באופן מיטבי
  • מתן שירות למשתמשים בארגון.