אסיפת חברים

האסיפה הכללית היא אסיפת החברים בעמותה בעלי זכות ההצבעה ובה נבחרים יו"ר העמותה, נציגי החברים בהנהלה החטיבתית, נציגי החברים בועדת הביקורת ורו"ח העמותה.

האסיפה מתווה את קווי הפעולה הכלליים של הועד וההנהלות החטיבתיות, דנה בפעולות העמותה ובממצאי ועדת הביקורת.

אסיפה כללית רגילה מתכנסת אחת לשנה. אסיפה כללית לבחירת יו"ר העמותה, נציגי החברים להנהלות החטיבתיות, ונציגי החברים בוועדת הביקורת מתכנסת אחת לשלוש שנים.