המועצה הציבורית

המועצה הציבורית מורכבת מאנשי ציבור הפועלים בהתנדבות למען קידום מסרות האגודה. המועצה בוחרת מתוכה 3 נציגים לכל אחת מההנהלות החטיבתיות ומתוכם 3 נציגים לועד המנהל. זוהי רשימת האישים במועצה הציבורית הנוכחית:

מאיר שני – יו"ר המועצה הציבורית
עמוס שפירא – יו"ר אלו"ט
אביגדורי ליאורה – נציגת הנהלת קהילה
איזקסון אורני
אראל ישי – חבר ועדת כספים
פרופ' בורוביץ ישראל (איזי)
ברטוב איתמר
גולדברג דודי
גולדשטיין נמי – יו"ר ועדת ביקורת
עו"ד גזית רון
עו"ד גפני ערן
גרנות חיה – נציגת הנהלת דיור ותעסוקה בוועד המנהל
דיאור יעקב
הדר נועם – חבר ועדת כספים
הירשטיין עמי
ויינריב גדי
ויסבורט ניר
חן יעקב – יו"ר ועדת כספים
יוגב אורי
יציב נגה
כהן נורית
מאור עמוס
מדמון איתן
עמוס ערן
פורן רפי
פלץ חיים
רבין דליה
רהב רני
רוזן יוסי
רז טל
שויצקי נחום
שור אריק
עו"ד שורק איל נורית – נציגת קהילה בוועד המנהל
פרופ' שני מרדכי
תירוש מרגלית