המועצה הציבורית

המועצה הציבורית מורכבת מאנשי ציבור הפועלים בהתנדבות למען קידום מסרות האגודה. המועצה בוחרת מתוכה 3 נציגים לכל אחת מההנהלות החטיבתיות ומתוכם 3 נציגים לועד המנהל. זוהי רשימת האישים במועצה הציבורית הנוכחית:

מאיר שני – יו”ר המועצה הציבורית
עמוס שפירא – יו”ר אלו”ט
אביגדורי ליאורה – נציגת הנהלת קהילה
אברבנאל איקה
איזקסון אורני
אראל ישי – חבר ועדת כספים
פרופ’ בורוביץ ישראל (איזי)
בן בסט רונית
ברטוב איתמר
גאון אביחי מיכל
גביש אבירם – חבר ועדת כספים
גולדברג דודי
גולדשטיין נמי – יו”ר ועדת ביקורת
עו”ד גזית רון
עו”ד גפני ערן
גרנות חיה – נציגת הנהלת דיור ותעסוקה בוועד המנהל
דיאור יעקב
הדר נועם – חבר ועדת כספים
הירשטיין עמי
ויינר בנצי
ויינריב גדי
ויסבורט ניר
עו”ד זליכוב עינת – נציגת הנהלת קהילה
חן יעקב – יו”ר ועדת כספים
יוגב אורי
יציב נגה
כהן נורית – נציגת הנהלת דיור ותעסוקה
מאור יהושע – חבר ועדת כספים
מאור עמוס
מדמון איתן
סיטון נורית
עמוס ערן
פורן רפי
פלץ חיים
קרוליצקי איל
קרופסקי חיים
רבין דליה
רהב רני
רוזן יוסי
רז טל
שובל גדעון
שויצקי נחום – נציג הנהלת דיור ותעסוקה
שור אריק – נציג בוועד המנהל
עו”ד שורק איל נורית – נציגת הנהלת קהילה בוועד המנהל
פרופ’ שני מרדכי
תירוש מרגלית