הנהלת קהילה

חברי הנהלת הקהילה 2023-2027

שםמייל
ברמן אלוןBerman.alon@gmail.com
הרשושנים אמנוןamnon.harshoshanim@gmail.com
מימוני איציקizikmaimoni@gmail.com
מירון עודדomiron@marknorder.com
נוביץ רביב לוריDoron.nov@gmail.com
סוצקוורין ארזerez.sots@gmail.com
פרי איציקizik.pery@gmail.com
קדושאי כהן אושרתoshritck@gmail.com
  

נציגת ציבור –

ליאורה אביגדורי

liora.avigdory45@gmail.com

נציג ציבור –

אלי מירון

meron45@zahav.net.il