הנהלת קהילה

ההנהלות נבחרות על ידי האסיפה הכללית . בהנהלה חברים 12 הורים ו-3 אנשי ציבור. מתוך ההנהלה נבחרים יו"ר ההנהלה ונציגי ההנהלה לוועד המנהל.

הנהלת קהילה

יעל יוספסברג – הורה, yaelj@zahav.net.il
לורי רביב נוביץ – הורה, doron.nov@gmail.com
יצחק מימוני – הורה,    izikmaimoni@gmail.com
עודד מירון – הורה, omiron@marknorder.com
עו"ד נורית שורק איל – נציגת המועצה הציבורית, nuritse@barak.net.il
ד"ר יעל גוטר – הורה, yael.guter@biu.ac.il
דובי עפר – הורה,   dubiofer@gmail.com
אלון ברמן, הורה berman.alon@gmail.com
איציק פרי, הורה izik.pery@gmail.com
ארז סוצקוורין, הורה erez.sots@gmail.com
ד"ר אשרית כהן קדושאי, הורה oshritck@gmail.com
אמנון הרשושנים, הורה amnon.harshoshanim@gmail.com
אלי מירון, איש ציבור meron45@zahav.net.il
יצחק (איציק) פרנקו – הורה,   avidar@012.net.il ,   if3873@gmail.com
ליאורה אביגדורי –נציגת המועצה הציבורית,    liora.a@madatech.org.il