הנהלת קהילה

ההנהלות נבחרות על ידי האסיפה הכללית . בהנהלה חברים 12 הורים ו-3 אנשי ציבור. מתוך ההנהלה נבחרים יו"ר ההנהלה ונציגי ההנהלה לוועד המנהל.

תת הנהלה טף ופנאי

חמד אביעזר – יו"ר תת הנהלה, הורה, hemedta@hotmail.com
יעל יוספסברג – הורה, yaelj@zahav.net.il
לורי רביב נוביץ – הורה, doron.nov@gmail.com
יצחק מימוני – הורה,    izikmaimoni@gmail.com
עודד מירון – הורה, omiron@marknorder.com
עו"ד נורית שורק איל – נציגת המועצה הציבורית, nuritse@barak.net.il
ד"ר יעל גוטר – הורה, yael.guter@biu.ac.il

תת הנהלה קידום זכויות וחינוך

ד"ר יעל גוטר – יו"ר תת הנהלה, הורה,    yael.guter@biu.ac.il
אביגיל דר – הורה, darabigail@gmail.com
דובי עפר – הורה,   dubiofer@gmail.com
יצחק (איציק) פרנקו – הורה,   avidar@012.net.il ,   if3873@gmail.com

ליאורה אביגדורי –נציגת המועצה הציבורית,    liora.a@madatech.org.il