ועדות פעולה

החלטות ההנהלה מתבצעות באמצעות כמה ועדות פעולה:

שם הועדה

מטרה

חברי הועדה

רכז הועדה

ועדת כספים

גוף מייעץ לוועד המנהל לצורך גיבוש מדיניות תקציב, אישור תקציב ואישור דו"חות כספיים.

נציגי ציבור:
יעקב חן – יו"ר ועדת כספים
נציגי הורים:
אשר זיסמן

ד"ר גרשון הורוביץ – נציג הנהלת דיור ותעסוקה
אלון ברמן – נציג הנהלת קהילה
ארז סוצקוורין – נציג הנהלת קהילה
נציגי המטה:
דדי עטאס, מנכ"ל אלו"ט
פזית אבקסיס, מנהלת אגף כספים, אלו"ט

לימור בנבניסטי

ועדת חריגים – אגודתית

טיפול בבקשות פרט בכל הקשור לתשלומים וכספים.

נציגי הורים:
אליאב שני-דור
איציק מימוני

 אסף שוהם– חטיבת בוגרים

טל מימון – חטיבת הטף

ועדה לקבלת חברים חדשים

 קבלת חברים חדשים לעמותה

נציגי הורים:
אליאב שני-דור

וועדות היגוי לליווי מסגרות

ועדות היגוי המתנהלות בבתים לחיים ובמרכזי התעסוקה, מבצעות תפקידן עפ"י נוהל ועדת היגוי. מורכבות ממנהל המסגרת, נציגי הורים מהמסגרת, נציגי לשכת רווחה מקומית, נציגי משרד הרווחה, נציגי מטה החטיבה, ונוספים עפ"י צורך.