ועדות פעולה

החלטות ההנהלה מתבצעות באמצעות כמה ועדות פעולה:

שם הועדה

מטרה

חברי הועדה

רכז הועדה

ועדת כספים

גוף מייעץ לוועד המנהל לצורך גיבוש מדיניות תקציב, אישור תקציב ואישור דו"חות כספיים.

נציגי ציבור:
יעקב חן – יו"ר ועדת כספים;
ישי אראל, יהושע מאור, נועם הדר, אבירם גביש, נחום שויצקי
נציגי הורים:
אשר זיסמן
ד"ר שמוליק מירון
חמד אביעזר
מלכי איציק
נציגי המטה:
יואב חפר – מנכ"ל
לימור בנבניסטי – מנהלת כספים

לימור בנבניסטי

ועדת חריגים – אגודתית

טיפול בבקשות פרט בכל הקשור לתשלומים וכספים.

נציגי הורים:
אליאב שני-דור
מישל אפשטיין

 אסף שוהם– חטיבת בוגרים

טל מימון – חטיבת הטף

ועדה לקבלת חברים חדשים

 קבלת חברים חדשים לעמותה

נציגי הורים:
אליאב שני-דור

רחל מוטביינור

וועדות היגוי לליווי מסגרות

ועדות היגוי המתנהלות בבתים לחיים ובמרכזי התעסוקה, מבצעות תפקידן עפ"י נוהל ועדת היגוי. מורכבות ממנהל המסגרת, נציגי הורים מהמסגרת, נציגי לשכת רווחה מקומית, נציגי משרד הרווחה, נציגי מטה החטיבה, ונוספים עפ"י צורך.