מרכז אלו"ט למשפחה

גל צוובנר
שם: גל צוובנר
תפקיד: מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה
השכלה: MSW, בוגרת לימודי פסיכותרפיה התנהגותית- קוגניטיבית (CBT)
קריירה: הצטרפה באלו"ט בשנת 2006 וכיהנה במגוון תפקידים בחטיבת הטף, הבוגרים והמרכז למשפחה עד לשנת 2016. חזרה לאלוט, בשנת 2019 לתפקיד מנהלת המרכזים למשפחה
מייל: galz@alut.org.il
טלפון: 03-6703077

מרגע קבלת האבחון ולאורך כל מעגל החיים נדרשת המשפחה לכוחות רבים על מנת להתמודד עם הקשיים הכרוכים בגידול הילד. מכאן ראתה אלו"ט את הצורך והחשיבות למתן סיוע למשפחה במקביל לטיפול הניתן לילד.
אלו"ט יזמה, יחד עם עמותת אשלים, הקרן לשירותים מיוחדים, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך את הקמת  מרכזי אלו"ט למשפחה.
המרכז הראשון הוקם ברמת גן  ונקרא בית לורן,  לזכרה של לורן הוזמי ז"ל – מורה לחינוך מיוחד בבית הספר לילדים אוטיסטים, תוך מימוש חזונה וראייתה המקצועית.
המרכזים שמים לעצמם ליעד לסייע בשמירת משאבי המשפחה, לפתח שירותים נדרשים ולהעמיד לרשות המשפחות מסגרות תמיכה ומידע מתאימים.