קידום זכויות

שם:
תפקיד:
השכלה:
קריירה:
מייל:
טלפון:

האגף לקידום זכויות פועל לקדם את מדיניות הארגון בתחומי החקיקה והזכויות בקרב מוסדות המדינה השונים כמו הכנסת, הממשלה, ביטוח לאומי, הרשויות המקומיות ועוד, לרבות: ניסוח הצעות חוק וקידומן, ניהול קשר ושיתופי פעולה עם ארגונים מקבילים לקידום זכויות, עבודה משותפת עם הקליניקות המשפטיות במוסדות האקדמאיים השונים ועוד.