קידום זכויות

שם: עו"ד עדי עזוז
תפקיד: מנהלת האגף לקידום זכויות
השכלה: תואר ראשון במשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל תואר שני במשפטים ומגדר, האוניברסיטה העברית
קריירה:
מייל: adie@alut.org.il
טלפון: 03-5718188 שלוחה 271

האגף לקידום זכויות פועל לקדם את מדיניות הארגון בתחומי החקיקה והזכויות בקרב מוסדות המדינה השונים כמו הכנסת, הממשלה, ביטוח לאומי, הרשויות המקומיות ועוד, לרבות: ניסוח הצעות חוק וקידומן, ניהול קשר ושיתופי פעולה עם ארגונים מקבילים לקידום זכויות, עבודה משותפת עם הקליניקות המשפטיות במוסדות האקדמאיים השונים ועוד.