מיצוי זכויות בימי קורונה

1. זכויות עובדים שהינם הורים לילדים ובוגרים עם אוטיזם בצל מגפת הקורונה – המידע המלא בלינק
2. היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות – כל המידע כאן
3. הזכות לימי מחלהעל פי ההנחיות ימי הבידוד יחשבו כימי מחלה.
מידע על חוק דמי מחלה ימי היעדרות מהעבודה כאן

אלו”ט פועלת מול משרדי הממשלה לקדם את זכויותיכם גם בימי הקורונה
להלן פניות שהצאנו למשרדי הממשלה השונים:
נייר עמדה אלוט – הטיפול בתלמידים עם אוטיזם בצל מגפת הקורונה – לחצו כאן
התאמות בהגבלות למשפחות לילדים ובוגרים עם אוטיזם – לחצו כאן
פניה לראש הממשלה – מתן מענים לתלמידים עם אוטיזם והוריהם – לחצו כאן
התאמות תנאי סגר מלא לאוכלוסיית אנשים עם אוטיזם בצל משבר הקורונה – לחצו כאן
הנגשת טיפולים רפואיים לילדים ובוגרים עם אוטיזם- משבר הקורונה – לחצו כאן
התאמות בהגבלות למשפחות לילדים ובוגרים עם אוטיזם – לחצו כאן
שירותי עובד סמך למשפחות לילדים עם אוטיזם בימי משבר הקורונה – לחצו כאן