גני ילדים

גיל 3-6 – גני ילדים באחריות משרד החינוך.

חינוך מיוחד

חוק החינוך המיוחד משנת 1988 מגדיר 3 סוגי גנים:

גן תקשורת –  גן המיועד לתלמידים המאובחנים עם אוטיזם. ע"פ התקן, מספר התלמידים בגן נע בין 5 ל- 8 תלמידים (ניתן לפתוח גן עם תקן חסר – 4 תלמידים). שנת הלימודים בגן התקשורת נפתחת ב-1.9 ונמשכת עד ה-15.8. בגן מונהג יום לימודים ארוך, עד השעה 16:45, והתלמידים בגן נהנים מזכויות נוספות כדוגמת הזנה, הסעות ומלווה להסעה, טיפולים פרא- רפואיים בהיקף של כ- 3.4 ש"ש ממשרד החינוך וכיוצ"ב.
לכל תלמיד בגן תקשורת נבנית תכנית לימודים אישית (תל"א) בתחילת השנה.
גנים רבים מאפשרים שילוב בגן בחינוך הכללי בהיקף התואם את צרכי התלמיד ותכנית הלימודים האישית.
בחלק מגני התקשורת מפעילות עמותות מכסת טיפול בריאותי מקדם ( סל טיפולים) הכוללת מספר רב של טיפולים נוספים.

גן טיפולי – גן המיועד לתלמידים מעל גיל 3 עם עיכובים התפתחותיים שונים. גן זה יכול להכיל מגוון של לקויות או להיות מאופיין בטיפול בלקות אחת ספציפית. מספר התלמידים בגן נע בדרך כלל בין 8 ל-14. צוות הגן כולל גננת לחינוך מיוחד, סייעת ותרפיסטים שונים. לכל גן טיפולי מוקצות מספר שעות פסיכולוג מהשרות הפסיכולוגי החינוכי של הרשות המקומית בה נמצא הגן.
לכל תלמיד בגן טיפולי נבנית תכנית לימודים אישית (תל"א) בתחילת השנה.
גנים רבים מאפשרים שילוב בגן בחינוך הכללי בהיקף התואם את צרכי התלמיד ותכנית הלימודים האישית.
דוגמא לגן טיפולי הוא גן שפתי אליו משובצים בדרך כלל  תלמידים שהלקות שלהם היא מילולית.

גן משולב  גן לילדים מעל גיל 5 (גן חובה) המכיל תלמידים מהחינוך הכללי ותלמידים מהחינוך המיוחד. מספר התלמידים המקסימלי בגן הוא 30, מתוכם עד 10 ילדים הזכאים לחינוך מיוחד. צוות הגן כולל שתי גננות, גננת לחינוך הכללי וגננת לחינוך המיוחד, וסייעת.
לכל תלמיד בגן משולב נבנית תכנית לימודים אישית (תל"א) בתחילת השנה.

למי לפנות? לאגף החינוך ברשות המקומית ולבקש זימון של ועדת השמה לחינוך המיוחד.

שילוב יחידני בגן

תלמידים מגיל חינוך חובה (גיל 3) זכאים לשילוב יחידני בגן בחינוך הכללי. על שילוב התלמידים בגן, בנוסף לגננת, אחראית גם משלבת, המלווה אותם בהיקף שעות הנקבע בועדת השילוב בהתאם לדרגת התפקוד שנקבעה לתלמידים. בנוסף זכאי כל תלמיד משולב לסל שילוב הכולל הוראה מתקנת, טיפול ביצירה והבעה, טיפולים פרא-רפואיים, הדרכת הצוות המטפל וכיוצ"ב.
המשלבת משתלבת בתכנית החינוכית של הגן כשהיא צמודה לתלמיד, ותפקידה לתווך בינו לבין התלמידים האחרים בסיטואציות חברתיות, לתמוך בתלמיד בפעילות הגן, ולהטרים את פעילות הגן, כל זאת במטרה לשפר את התפקוד היומיומי, המיומנויות התקשורתיות והחברתיות ואת יחסי הגומלין בינו לבין תלמידים אחרים.
לכל תלמיד משולב בגן בחינוך הכללי נבנית תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) בתחילת השנה.

למי לפנות? לאחר הרישום לגן יש לפנות למרכז תמיכה ישובי אזורי (מתי"א) ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב.