מרכזים טיפוליים

מרכז טיפולי של אלו”ט “שבילים”

המרכז הטיפולי מיועד לילדים בני 3-7, המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ומשולבים במסגרת חינוכית רגילה ושאינם מקבלים את מכסות הטיפול הבריאותי המקדם ממשרד הבריאות.

 

שעות הפעילות:
המרכז הטיפולי פועל בשעות אחה”צ (בדרך כלל פעמיים בשבוע בין השעות 15:00- 19:30) וממוקם בתוך מבנה של אלוטף (מעון יום שיקומי) המופעל בשעות הבוקר. ההורים מביאים את הילד לטיפולים ושוהים עימו במרכז בכל שעות הטיפול.

הגישה המקצועית של המרכז טיפולי:

 • תכנית הטיפולים במרכז מכונה התכנית “לטיפול בריאותי מקדם” והיא ממומנת ומפוקחת על ידי משרד הבריאות. 
 • המרכז הטיפולי פועל על פי הגישה ההתפתחותית- אינטגרטיבית ומקנה שירותי טיפול לילדים על רצף האוטיזם ומשפחותיהם. 
 • התוכנית הטיפולית של הילד נקבעת על פי צרכיו ההתפתחותיים של הילד בהתאם לגילו ולרמת התפקוד שלו. 
 • מטרת התוכנית היא לקדם את הילד במכלול תחומי החיים, ולהכין אותו לשילוב בקהילה. בהתחשב בכך שמדובר בילדים המשולבים בחינוך הרגיל, ישנו דגש מיוחד בתוכניות על תפקוד חברתי ולפיכך חלק מרכזי מהטיפולים מתבצע בקבוצות. 
 • הצוות במרכז הטיפולי כולל: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מטפלת בהבעה ויצירה, מנתחת התנהגות, פסיכולוגית ועו”ס. 
 • צוות המרכז הטיפולי נדרש לאינטגרציה מקצועית על מנת להעמיק את ההתייחסות לכל ילד באופן הנכון עבורו, תוך תפיסה של הילד במרכז העשייה, עם שימת דגש על מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם והעצמת המשפחה.
 • שותפות ומעורבות ההורים בטיפול בילד (בהיותם  דמויות ההיקשרות המשמעותיות של הילד) ולכן נוכחותו של ההורה במרכז עם הילד חיונית לאורך כל שעות הטיפול במרכז. ההורה לוקח חלק בטיפולים הפרטניים עם הילד 
 • תשומת לב מיוחדת ניתנת להשתלבותו של הילד במסגרת הגן, כמסגרת החינוכית הנורמטיבית. שיתוף הפעולה ההדוק עם ההורים בא לידי ביטוי בשמירה על קשר רציף של עדכונים, התייעצויות הדדיות, ובנייה משותפת של דרכי יישום של ההבנות הטיפוליות לגבי הילד בחיי היומיום אותם מנהלים ההורים. 
 • מתקיימת הדרכת הורים אחת לשבוע, אשר כוללת התייחסות רגשית ותפקודית לגבי הילד, תמיכה והכוונה להורים בתהליך ההתמודדות האישי שלהם. 
 • בנוסף, משמש איש המקצוע המדריך את ההורים כרכז הטיפולים (casemanager) של הילד ואחראי על שמירת הקשר הרציף עם כל גורמי הטיפול הקשורים לילד בתוך המרכז ומחוצה לו. 
 • המרכז הטיפולי מהווה מסגרת משלימה למסגרת החינוכית בבוקר, בהתאם לכך ישנה חשיבות רבה לקשר עם הגן בקביעת מטרות הטיפול, מעקב אחר התקדמות, הכוונה והדרכה למסגרת החינוכית, והמלצות למסגרת המשך.
 • משרד הבריאות מתנה את הפעלת התוכנית בהשתתפות הורים בתשלום שנתי בסך של 8,040 ₪ (נכון לשנה”ל תש”פ). ישנה אפשרות להגיש בקשה להנחה לוועדת הנחות של הנהלת ההורים של אלו”ט.

קריטריונים לקבלה למרכז:

 

 • ילד/ה  בגיל הגן – 3-7 שנים , המאובחן על הספקטרום האוטיסטי (כפי המצוין בחוזר מנכ”ל) ושאינו מקבל את מכסת הבריאות המקדם במסגרת אחרת. 
 • שהות הילד במרכז מחייבת נוכחות אחד ההורים עימו.
 • הקבלה לשבילים הינה על בסיס מקום פנוי ועל פי סדר הרישום.

 

 • בשיבוץ הילדים יילקח גם בחשבון מקום המגורים בהתאם למיקום המרכז הטיפולי. 
 • להנהלת שבילים שמורה הזכות להפעיל שיקול דעת בהתאם לקריטריונים נוספים לקבלה למרכז הטיפולי. 

נהלי הרשמה:

  • ההרשמה למרכז נפתחת בתאריך 1.3 ומסתיימת ב 15.6 באותה השנה, ואז יפתח הלינק להרשמה
   הרישום החל, אנא כנסו ללינק כאן

 

 • בסוף חודש יוני כל משפחה תקבל עדכון לגבי ההחלטה בעניין קבלתם למרכז.

 

 • עם שליחת ההודעה על קבלת הילד/ה למרכז, ישלח להורים טפסי ההתחייבות אותם יש להעביר ביחד עם אבחון עדכני של הילד/ה, למנהלת המרכז תוך שבוע ימים. ללא מסמכים אלו לא נוכל לשמור עבורו את המקום מעבר לזמן זה.
 • עלינו להבהיר כי ההרשמה למרכז נפתחת כל שנה מחדש, ואין אנו מעבירים את הרישום הנוכחי לשנת הלימודים הבאה. על ההורים המעניינים להירשם לעשות זאת בכל שנה מחדש.

שבילים- כפר סבא  רח’ דניאל הנביא 15, כפר-סבא. טל’   052-4237530.
שבילים- פתח- תקווה  רח’ זליג בס 17, פתח-תקווה. טל’ 054-2490903