הצוות

ענת סינואני, מנהלת מרכזי אלו”ט למשפחה
טלפון 03-6703077  דואר אלקטרוני anats@alut.org.il

סניף מרכז – בית לורן

טלפון:  03-6703077
כתובת: רח’ קרינצי 63א’, רמת גן , 5243333


מעיין פיילר, עובדת סוציאלית                            Family-5@alut.org.il
מלי בצון-איילון, עובדת סוציאלית                       Family-4@alut.org.il
מיכל היאט, עובדת סוציאלית                            Family-7@alut.org.il
איילה יהודאי, עובדת סוציאלית                          Family-3@alut.org.il
נועה ינוביץ’ – לכטמן, עובדת סוציאלית              Family-6@alut.org.il
לין אורגל, רכזת                                                Family-8@alut.org.il
שירה אופיר, רכזת אדמיניסטרטיבית                  Family-1@alut.org.il
מיכל שמול, מידענית                                       B_lauren@alut.org.il

סניף צפון

טלפון: 04-9885590
כתובת: כפר הילדים, ת.ד. 50061, כרמיאל, 2160501

יפעת גולן ביאזי, עובדת סוציאלית                Family-n@alut.org.il

סניף חיפה

טלפון: 04-8101569
כתובת: רח’ פינסקי 10, חיפה, 3435122

הילה רואש, עובדת סוציאלית                 Family-h@alut.org.il

סניף ירושלים

טלפון: 02-5665294
כתובת: רח’ הצפירה 30, ת.ד. 8094, ירושלים, 9310242

דנה סרור, רכזת                                   Family-j1@alut.org.il
נעמי כהן, מזכירה                                 Family-j@alut.org.il

 סניף דרום

טלפון: 08-6431528
כתובת: כפר האירוסים, דרך אילן רמון 20, באר שבע

יהל ברמן, רכזת                    Family-s@alut.org.il

סניף החברה הערבית

טלפון: 052-4237535
ארצי

ראפת עיאשי, עובד סוציאלי                    Family-a@alut.org.il