כתבי-עת אקדמיים

Journal of Autism and Developmental Disorders :
יריחון המתמקד בכל ההיבטים של הפרעות ספקטרום האוטיסטי ונכויות התפתחותיות. מחויב לקידום ההבנה של אוטיזם, לרבות גורמים אפשריים, שכיחות, אבחון קליני , טיפול יעיל, חינוך וחיברות.

Autism :
מציג מחקרים העוסקים באופן ישיר ומעשי בשיפור איכות החיים של אנשים עם אוטיזם או עם הפרעות הקשורות לאוטיזם. התמקדות במחקר איכותני בכל התחומים, ובכלל זה: טיפול, אבחון, הדרכה, חינוך, מדעי המוח, תהליכים פסיכולוגיים, משפחה ושירותים למשפחה.

Autism Research :
כתב העת המדעי של האגודה הבינלאומית לחקר אוטיזם (   INSAR).

Research in Autism Spectrum Disorders :
מאמרים אמפיריים באיכות וסקירות עם התמקדות על בתחומים יישומיים, כולל שיטות להערכת השפעות הטיפול , התערבויות חינוכיות, טיפולים תרופתיים תרפיות ופסיכולוגיות .

Pediatrics :
כתב העת הרשמי של האגודה האמריקאית לרופאי ילדים.