משרד הרווחה- השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

השירות לטיפול באדם עם אוטיזם השייך למשרד הרווחה, אחראי על מתן שירותים בקהילה או במוסדות דיור חוץ ביתיים לילדים ומבוגרים המאובחנים על רצף האוטיזם.

רק מי שמוכר על ידי השירות זכאי לקבל את שירותיו, גם כאשר השירותים ניתנים ע"י גורמים אחרים כגון אלו"ט.

למי פונים
לצורך הכרה בשירות יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, אשר תפנה בשמכם לשירות לטיפול באדם עם אוטיזם.

מסמכים שיש לצרף: 

  • דו"ח אבחוני המפרט את האבחנה. אם אין דו"ח כזה, אפשר לצרף דו"ח של פסיכולוג קליני ופסיכיאטר מלווה. רצוי שהדו"ח יהיה עדכני.
  • צו מינוי אפוטרופוס

כאשר האבחנה אינה חד משמעית, היחידה יכולה לשלוח לאבחון חוזר מטעמה, התהליך יכול להמשך מספר חודשים.

תשובת השירות מגיעה ישירות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים והיא תעביר את התשובה להורים.

לתשומת לבכם! מי שהוכר בשירות לפני גיל 6 הכרתו הופסקה ויש לחדש את ההכרה.

בוגרים המוכרים על-ידי השירות זכאים ל:

  1. דיור חוץ-ביתי
  2. שירותים בקהילה לגרים בבית הוריהם
  3. תעסוקה