פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום מלווה

הזכות

מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור

מי זכאי

אדם, מגיל 18 ומעלה, עם מוגבלות שכלית התפתחותית או נפשית, לרבות אדם עם אוטיזם, שנקבעה לו נכות רפואית של 50% או יותר.

  • שימו לב, מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור, לא יחול במקום בו ההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה לגן לאומי או תחנת דלק.

הזכות

מתן פטור מתשלום למלווה של אדם במקומות ציבוריים

מי זכאי

א. אדם, מגיל 18 ומעלה, עם מוגבלות שכלית התפתחותית או נפשית, לרבות אדם עם אוטיזם, שנקבעה לו נכות רפואית של 50% או יותר.
ב. אדם, מגיל 18 ומעלה, המקבל קצבת שירותים מיוחדים.

  • שימו לב, מתן פטור מתשלום למלווה במקום ציבורי, לא יחול במקום בו השירות כרוך במתן שירות פרטני למלווה, כגון הקצאת מושב, חדר או שירות אישי מסוים.

למי פונים

ניתן לממש את הזכויות  בהצגת תעודת הנכה החדשה מהמוסד לביטוח לאומי, אשר על גביה יסומן "פטור מעמידה בתור/פטור מתשלום למלווה".
המוסד לביטוח לאומי אחראי לשלוח את התעודות החדשות, ואין צורך לפנות אליו באופן אקטיבי.
לבירורים נוספים אודות מימוש הזכויות למתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור או למתן פטור מתשלום למלווה, אנא צרו קשר עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
טל' – 02-5088034  מייל – iritsha@mishpatim.gov.il.