קידום זכויות השבוע

20.09-26.09

הקלות בבידוד או ביטולו. ילדים ואנשים עם אוטיזם בתקופת הקורונה

לקריאת כל ההנחיות והתנאים לחצו כאן

06.09-12.09

בואו להשמיע את קולכם - הפקת לקחים מוועדות הזכאות והאפיון

בואו להשמיע את קולכם בסקר אנונימי לצורך כתיבת דו”ח מסקנות שיוגש למשרד החינוך לגבי יישום תיקון 11 בשנה שעברה. כחלק מתהליך הפקת הלקחים מוועדות הזכאות והאפיון, ועדות ההשגה והוועדות החריגות, האגף לקידום זכויות אוסף בימים אלו נתונים באמצעות שיחות עם הורים, ניתוח פניות וקבלת המלצות והצעות לשיפור וייעול התהליך, לצורך הגשת דו”ח בנושא למשרד החינוך.
להשתתפות בסקר אנא לחצו כאן

הסדרת מקצוע הסייעות בגנים ובצהרונים

בשבוע האחרון האגף לקידום זכויות ומנהלת תחום חינוך באלו”ט ייצגו את תלמידי החינוך המיוחד בדיון בועדה לקידום האישה ולשוויון מגדרי בכנסת בדיון בנוגע לסייעות בגנים ובצהרונים. בדיון העלינו את הצורך בהסדרת מקצוע הסייעות, ומתן הכשרות ייעודיות לסייעות שעוסקות בחינוך המיוחד, והגדרת דרישות תפקיד ותנאי סף מותאמים, אחרת החוסר בהסדרה פוגע בסופו של דבר גם בילדים ובמשפחותיהם. לקריאת נייר העמדה שהגשנו לועדה לחצו כאן

שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

השבוע התקיימה ישיבה בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת, בנושא פעולות הממשלה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. עו”ד מיכאל זץ, מנהל האגף לקידום זכויות, שדיבר בוועדה העלה מספר סוגיות אותן יש לקדם על מנת לאפשר ולהגביר מוביליות תעסוקתית וחברתית עבור אנשים עם אוטיזם, וביניהן: הצורך בתמרוץ מעסיקים בשוק החופשי לקליטה של עובדים על הספקטרום האוטיסטי ובהנגשת מקום העבודה עבורם לא רק בפן הפיסי;  הצורך בהקמת גורם מתכלל לנושא שילוב והשמת עובדים עם אוטיזם בשוק החופשי ולנושא שילוב אנשים עם אוטיזם שאינם יכולים להשתלב בשוק החופשי במתכונות תעסוקה אחרות ומותאמות; הגנה על זכויות עובדים של אנשים עם אוטיזם וקידום קליטתם כעובדים מן המניין ולא כעובדי קבלן. לקריאה של נייר המדיניות שהוגש לוועדה לחצו כאן

30.08-05.09

טיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון מול אנשים עם מוגבלויות

במסגרת הועדה הבינמשרדית לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון מול אנשים עם מוגבלויות שהוקמה ע”י בית הנשיא בעקבות הריגתו הטראגית של איאד אל-חאלק ז”ל, עורכי הדין של האגף לקידום זכויות לקחו חלק בתת הוועדה שעסקה בהיבטים הייחודים בממשק בין אדם עם מוגבלות עם גורם אכיפה. בימים אלה, הוועדה השלימה כתיבת דו”ח מסכם, המפרט סיכוני בטיחות הייחודים לאנשים עם אוטיזם במפגשם עם כוחות האכיפה. במסגרת הדו”ח הוצעו פתרונות שונים להתמודדות עם הקשיים העולים במפגשים אלה. בכלל זאת, יצירת מערך הכשרות עבור גורמי האכיפה לזיהוי של מאפייני האוטיזם ולתקשורת נכונה עם אנשים עם אוטיזם כמו גם קיום מפגשים יזומים בין גורמי האכיפה לבין אנשים עם אוטיזם במסגרות תעסוקה ודיור. הדו”ח המלא יתפרסם לציבור במהלך החודשים הקרובים.

דף עזר להורים - זכויות החינוך המיוחד

ביום שלישי האחרון תלמידים רבים הצטרפו למערכת החינוך לראשונה, ורבים מהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים. כדי להקל על המשפחות, וכדי לרענן את הזכויות גם להורים שהילדים שלהם כבר נמצאים במערכת החינוך כיום, האגף לקידום זכויות הכין עבורכם “זכותון” שסוקר בתמצית את הזכויות העיקריות שעומדות לתלמידים ותלמידות עם אוטיזם במוסדות החינוך המיוחד.
לקריאה לחצו כאן

פנייה למשרד החינוך בנוגע לנוהל הסעות התלמידים המשולבים

לקראת פתיחת שנת הלימודים, אלו”ט הובילה פנייה למשרד החינוך בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים ביניהם בזכות, איל”ן והנהגת ההורים הארצית, בבקשה להבהיר את נוהל הסעות התלמידים המשולבים לשנת תשפ”א. אחד הקשיים שצפויים בשנת תשפ”א לתלמידים המשולבים נובע משיטת הקפסולות, ומכך שכל מוסד יקבע את שעות הלימוד במוסד בהתאם לשיקול דעתו. זאת, בעוד שהנוהל פוטר לכאורה, את הרשויות המקומיות מהסעה ליום לימודים חלקי. זאת ועוד, הנוהל מאפשר העדפת תלמידים על פי מוגבלות, דבר אשר יוצר אפליה ומנוגד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אלו”ט ממשיכה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להבהיר את הנוהל כך שזכותם של תלמידים משולבים להסעה לא תפגע.
לקריאת המכתב לחצו כאן

23.08-29.08

מחסור חמור בהקצאת השמות עבור ילדים ובוגרים עם אוטיזם

השבוע פנינו לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ח”כ איציק שמולי בנושא סירוב להשמות במסגרות דיור-חוץ ביתי, במרכזי יום ותעסוקה, בנופשונים ובקייטנות מן הטעם של היעדר תקציב. בפנייתנו, הדגשנו בפני השר כי ללא מסגרות מתאימות, ובסיום של שנה מאתגרת במיוחד עבור אנשים עם אוטיזם קיים חשש אמיתי לבריאותם ולשלומם.
משכך, ביקשנו להעביר באופן בהול ומיידי תקצוב עבור השמות במסגרות חוץ-ביתיות, במרכזי התעסוקה, בקייטנות, בנופשונים ועבור עובדי סמך לילדים ובוגרים עם אוטיזם.
לקריאת המכתב המלא לחצו כאן

בעוד פחות משבוע - תכנס לתוקפה הרפורמה בהתפתחות הילד

בעוד פחות משבוע, ב-1.9.20 תכנס לתוקפה הרפורמה בהתפתחות הילד. 
שימו לב – מי שלא נמצא כעת במסלול החזרים ומעוניין להיות זכאי להחזרים בעתיד בהיעדר מענה בקופה, יש להירשם לקבלת תורים בהתפתחות הילד עד ליום 31.08!
ריכזנו עבורכם כאן את השאלות והתשובות העיקריות בנושא.

דיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא תלמידים משולבים

השבוע השתתפו עורכי הדין של האגף בועדת החינוך של הכנסת בנושא תלמידים משולבים. משרד החינוך עדכן שהוא הגיע להסכמות עם המרכז לשלטון מקומי בנוגע לכניסת סייעות משלבות לבתי התלמידים בימים בהם מתוכננת למידה מרחוק. עם זאת, אלו”ט מאמינה שהתניית הכניסה לבתי התלמידים בהימצאותו של מבוגר נוסף, כמבוקש, תטיל מעמסה כלכלית משמעותית על ההורים, ומצטרפת לארגוני ההורים שיצאו בקריאה נגד דרישה זו.

16.08-22.08

מתווה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א

בשבוע שחלף עורכי הדין של האגף לקחו חלק בדיון המעקב של ועדת החינוך בנושא מתווה משרד החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשפ”א. המתווה הפדגוגי שמשרד החינוך פרסם השבוע, כמו גם המתווה ליישום תכנית “לומדים בביטחון” לפעילות מוסדות החינוך בשגרה של תחלואת קורונה עדיין אינם נותנים מענה מספק לתלמידים עם אוטיזם, ובמיוחד סייעות משלבות. כפי שביקשנו בנייר העמדה שהוצג בפני הוועדה בדיונים הקודמים בנושא זה, יש לאפשר לסייעות להגיע לבתי התלמידים המשולבים בעדיפות עליונה או לאפשר למשולבים להמשיך להגיע למוסדות הלימוד גם בימים בהם שאר תלמידי הכיתה עוברים ללמידה.

קידום זכויותיהם של ילדים וילדות עם אוטיזם במגזר הערבי

עורכי הדין של האגף לקידום זכויות נפגשו עם ח”כ סאמי אבו שחאדה, חבר ועדת החינוך של הכנסת, כדי לדון בקידום זכויותיהם של ילדים וילדות עם אוטיזם במגזר הערבי. הצגנו לחבר הכנסת נתונים לגבי המגזר בין היתר לגבי אופי המוגבלות, השלכותיה על איכות החיים של הילדים והבוגרים והקשיים המערכתיים הקיימים היום במערכת החינוך, הבריאות והרווחה במיוחד במגזר הערבי. ביקשנו מחבר הכנסת לסייע בהקמה מחדש של “ועדת המשנה לבניית תכנית אב לטיפול באוטיזם במגזר הערבי” שעבודתה הופסקה עם פיזור הכנסת ה-20, וכן דיברנו על הדרכים בהם אלו”ט יכולה לסייע במיפוי הקשיים הייחודיים של ילדים עם אוטיזם ומשפחותיהם במגזר הערבי בדרום, ובקידום פיילוט להקמת כיתות תקשורת בבתי ספר.

מימון מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים עם מוגבלויות

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, דנה ביום שלישי האחרון בנושא הצורך להסדיר מימון של מבנים המשמשים מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים עם מוגבלויות. במסגרת הדיון, עלתה סוגיית חוסר האחידות בין הרשויות בנושא הקצאת המבנים המשמשים למרכזי יום ותעסוקה שמובילים למחסור חמור במסגרות בכל הארץ כמו גם הצורך לקבוע קריטריונים אחידים ואמות מידה שימנעו את השוני במודל ההפעלה מרשות לרשות.
מנהל האגף לקידום זכויות, עו”ד מיכאל זץ, דיבר בוועדה על הצורך לחייב רשויות להקים מרכזי יום, כשקיים ביקוש, וכן על הצורך לתת מענה לסוגיה דומה העולה בהפעלת מעונות יום שיקומיים.
בועדה הוצעו פתרונות שונים לסוגיה, ביניהם עיגון בחוק, ובמקביל לקבוע בתקנון העבודה הסוציאלית (התע”ס) את אחריות הרשות להקצאת מבנים ושיפוי מפעילים בגין דמי השכירות להם הם נדרשים.
לקריאת נייר העמדה שהוצג בוועדה לחצו כאן

תקנות הסעה בטיחותית

השבוע הובלנו יחד עם ארגון בזכות פניה לקיום דיון מחודש ודחוף בנושא תקנות הסעה בטיחותית בוועדת החינוך של הכנסת. נושא ההסעות לתלמידים עם אוטיזם מוסדר כיום בתקנות ישנות שלא נוגעות בנושאים קריטיים כמו משך זמן הסעה, בטיחות ההסעה, חובות ודרישות הנהגים והמלווים ועוד. מזה כשנתיים שנושא תקנות ההסעה הבטיחותית לא מקודם על ידי משרד החינוך, זאת למרות שהן חלק בלתי נפרד מהרפורמה בחינוך המיוחד.
לקריאת המכתב שנשלח לחצו כאן

09.08-15.08

נערכים לפתיחת שנת הלימודים

עורכי הדין של  אגף קידום זכויות של אלו”ט השתתפו השבוע בדיוני וועדת החינוך של הכנסת בנוגע להיערכות משרד החינוך לפתיחת שנת הלימודים. הנציגים קראו למשרד החינוך לתת מענה לבעיות הבוערות מהשטח: מחסור במסגרות חינוכיות, אי שיבוץ של תלמידים למסגרות שבועיים לפני תחילת הלימודים, ושאלת הגעת הסייעות לבתי התלמידים המשולבים. לקריאת נייר העמדה שהוגש לוועדה לחצו כאן

הקלות בבידוד לילדים ואנשים עם אוטיזם

כניסה לבידוד היא קשה ומורכבת הן עבור האדם עם האוטיזם והן עבור בני משפחתו. ריכזנו עבורכם את כל המידע על הגופים והדרכים בהם תוכלו להגיש השגה על בידוד, לקבל הקלה בבידוד או תמיכה רגשית.
לכל הפרטים לחצו כאן

שאלות ותשובות - לקראת כניסת הרפורמה בשירותי התפתחות הילד

ב-1.9.20 תכנס לתוקפה הרפורמה בהתפתחות הילד. 
שימו לב – מי שלא נמצא כעת במסלול החזרים ומעוניין להיות זכאי להחזרים בעתיד בהיעדר מענה בקופה, יש שירשם לקבלת תורים בהתפתחות הילד עד סוף החודש (אוגוסט).
ריכזנו עבורכם כאן את השאלות והתשובות העיקריות בנושא.

02.08-08.08

הרפורמה להתפתחות הילד

הורים יקרים, מצורף הסבר על הרפורמה הצפויה בהתפתחות הילד החל מספטמבר הקרוב. לתשומת לבכם מי שלא נמצא כעת במסלול החזרים ומעוניין להיות זכאי להחזרים בעתיד בהיעדר מענה בקופה, יש שירשם לקבלת תורים בהתפתחות הילד עד סוף החודש (אוגוסט)
לקריאת ההסבר על הרפורמה לחצו כאן

פנייה למשרד החינוך בנושא אי שיבוץ תלמידים

לאור העיכוב במסירת השיבוצים לתלמידי החינוך המיוחד, אלו”ט פנתה ליו”ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך מר. אבי קמינסקי בבקשה למעורבותו האישית בהוצאת הבהרה מסודרת בנושא למנהלי החינוך ברשויות המקומיות בהקדם האפשרי, הבהרה אשר תחייב את הרשויות למסור הודעה על שיבוץ ילד ללא דיחוי.
לקריאת הפנייה לחצו כאן

פנייה ליו"ר השלטון המקומי לגבי הגעת משלבות לבתים

אלו”ט ביחד עם ארגונים נוספים פנו ליו”ר השלטון המקומי חיים ביבס, זאת לאור המתווה שפורסם ע”י משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים.
הארגונים ביקשו כי התלמידים המשולבים בחינוך הרגיל, ושעתידים עפ”י המתווה ללמוד מהבית, ימשיכו לקבל את שעות הסיוע ע”י המשלבת, שיגיעו לבתי התלמידים.
הודגש, כי שירותי הסיוע לתלמידים עם מוגבלות הינם מרכיב קריטי בלמידה, וודאי שהלמידה מתבצעת מרחוק, וחסרונם יהווה קושי עצום עבור תלמידים הזקוקים להנגשה זו.
לקריאת המכתב לחצו כאן

26.07-01.08

משבר הקורונה: התכנית לסיוע כלכלי – מענקים חד פעמיים מידע למשפחות

ביום 29/07/20 הודיעה הממשלה על אישור תכנית מענקים לסיוע כלכלי לתושבי ישראל.  לקריאת כל הפרטים בנוגע למענק לחצו כאן

פנייה לשר האוצר בנושא אי הכללת ילדים עם מוגבלויות במעגל הזכאים למענק מיוחד

השבוע אושרה התכנית לסיוע כלכלי, שעניינה מתן מענקים חד פעמיים לאזרחי המדינה.
פנינו לשר האוצר, ישראל כץ בבקשה להכללת ילדים עם מוגבלויות מקבלי גמלת ילד נכה במעגל הזכאים למענק מיוחד. 
לקריאת הפנייה הקליקו כאן

הקלות לילדים ובוגרים עם אוטיזם במהלך בידוד

השבוע פנינו לפרופ’ רוני גמזו, הפרויקטור הלאומי לנגיף הקורונה  בבקשה להתאים ולהקל על ילדים ובוגרים עם אוטיזם הנדרשים להימצא בבידוד. בין הבקשות: אישור ליציאות למרחב הציבורי פעמיים ביום, מתן אישור לנסיעות קצרות ברכב ועוד.
לקריאת הפנייה הקליקו כאן

היערכות מערכת החינוך המיוחד לפתיחת שנת הלימודים

בהמשך לפניית אגף לקידום זכויות באלו”ט ליו”ר וועדת החינוך, ח”כ רם שפע, בבקשה לקביעת ישיבה בנושא היערכות מערכת החינוך המיוחד לפתיחת שנה נקבע דיון של ועדת החינוך של הכנסת בנושא לתאריך 10/08/2020.

19.07-25.07

כיצד להיערך לדיון בצוות הרב-מקצועי

הורים לתלמידים משולבים – אלו הזכויות שלכם!
הורים לתלמידים משולבים שעברו את הזכאות והאפיון יעברו בשלב הבא לדיון בצוות הרב מקצועי.
ריכזנו עבורם טיפים וזכויות למפגש עם הצוות.
לקריאת המסמך לחצו כאן

הוגש דו"ח אלו"ט למעקב ופיקוח על זכויות ילדים ובוגרים עם אוטיזם בימי הקורונה

השבוע הגשנו לקובעי המדיניות בממשלה דו”ח מעקב ופיקוח המתייחס למדיניות שהובילה לפגיעה בזכויות היסוד של ילדים ובוגרים עם אוטיזם ובני משפחותיהם בתקופת הקורונה בחודשים מרץ-מאי 2020.
הדו”ח כולל המלצות ופתרונות חלופיים למדיניות בה יש לנקוט במקרה של הישנות תקופות חירום וסגר נוסף.
לקריאת הדו”ח לחצו כאן

הפרטת תוכנית שלבים

השבוע השתתפנו בוועדת החינוך שהתכנסה לדיון בהול בנושא פיטור עובדי ההוראה של תוכנית “שלבים”, בדיון הבענו את עמדת אלו”ט לפיה יש להפסיק את הפרטת התוכנית באופן מיידי ולהעביר את האחריות על הפעלת התכנית למשרד החינוך. זאת, על מנת לצמצם את הפערים בשירותי ההוראה ולהבטיח רצף חינוכי וטיפולי שיווני. במהלך הדיון, משרד החינוך ומנכ”לית תכנית ‘שלבים’ הודיעו על ביטול צפוי של ההפרטה והארכת ההתקשרות בשלושה חודשים בלבד עד ליום 1/12/2020.
לנייר העמדה לחצו כאן

קביעת תור להתפתחות הילד לפני כניסת הרפורמה לתוקף

הרפורמה בשירותי התפתחות הילד תחל בתאריך 1.9.20, במועד זה צפויים להיפסק ההחזרים של קופות החולים על טיפולים פרא-רפואיים הניתנים במסלול ההחזר פרטי. על משפחות לילדים הצפויים לסיים במהלך חודש אוגוסט מסגרות בהם ניתנו טיפולים בריאותיים מקדמים (טב”מ), שרוצים להיכלל במסלול ההחזרים בקופות טרם כניסתה של הרפורמה לפועל, לפנות לקופות לקבלת תור מהמועד בו הסתיימה המסגרת ועד ליום 31/08/2020.
לפרטים נוספים לחצו כאן