העלאת קצבאות הנכות

מידע למשפחות

מידע למשפחות 

העלאת קצבאות הנכות

 [מעודכן ליום 20/10/21

מהם השינויים הצפויים בקצבאות הנכות?  במה עוסק מאבק הנכים? מה קובע התיקון לחוק הביטוח הלאומי? ממתי ישולמו הקצבאות בסכומים החדשים?  

מהו "מאבק הנכים"? 

מאבק הנכים הוא למעשה שמו של המאבק להצמדת קצבאות הנכות (בגירים בגילאי עבודה) לשכר המינימום. המאבק החל לפני מספר שנים ותפס תאוצה בין השנים 2015-2018 באמצעות קמפיין ציבורי רחב היקף. 

בשנים אלו, עמדה קצבת הנכות על 2,342 ₪ בלבד -סכום אשר לא מאפשר קיום בכבוד, ונמוך בהרבה משכר המינימום. 

לאחר מספר הליכי חקיקה אשר נכשלו, בחודש פברואר 2018 התקבל סוף-סוף תיקון לחוק הביטוח הלאומי, אשר הורה על העלאה הדרגתית של קצבאות הנכות ("תיקון 200 לחוק הביטוח הלאומי").

מהו המתווה להעלאת קצבאות הנכות?

המתווה להעלאת קצבאות הנכות הוא למעשה רשימת ההסכמות העקרוניות שהושגו בין ארגוני הנכים לממשלה, והיו אמורות להיות מיושמות במסגרת החוק.  

המתווה דרש: 

! לקבוע תוספת לקצבאות הנכות, השר"מ, גמלות ילד נכה ותלות בזולת

! להצמיד את סכום הקצבאות לשכר הממוצע במשק (כלומר – לעדכן את סכום הקצבאות מדי שנה, בהתאם לאחוז בו עלה השכר הממוצע במשק) 

! להעלות את גובה הסכום שאדם הזכאי לקצבת נכות כללית יכול להרוויח מבלי שיופחתו סכומים מקצבת הנכות שלו (מה שמכונה "הדיסריגארד") לסכום 5,300 ₪.   

!  דרישות נוספות, כגון הורדת הסף הרפואי לשר"מ מ-60% ל-40% נכות רפואית, תוספת לקצבה עבור אמהות זכאיות שר"מ, בשלוש השנים הראשונות לאחר לידת הילד, ועוד. 

 

מהם השינויים אשר אושרו בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת? מאיזה חודש נראה את השינוי בפועל?  

השינויים אשר אושרו ע"י ועדת העבודה ורווחה ימומשו מיד לאחר העברת חוק התקציב במהלך השבועות הקרובים. השינויים כוללים שינויים דרמתיים שהושגו לאחר מו"מ ממושך למול הממשלה ובהם – העלאה משמעותית בגמלאות ילד נכה – סכום התוספת יעמוד על מאות שקלים בחודש החל מ-2022 (לעומת 83 ₪ בשנת 2021),   ביטול ההחרגה של ילדים ובגירים השוהים בהוסטלים מהעלאת הקצבאות,    והורדת סף השר"מ ל40% נכות רפואית –  דבר אשר יאפשר לבוגרים עם אוטיזם ששיעור הנכות שנקבע להם הוא מתחת ל60%, להיבחן לראשונה לקבלת קצבת שר"מ. 

מדובר בהישגים היסטוריים, אשר הושגו לאחר מאבק עיקש של כלל ארגוני הנכים. להלן השינויים המדוברים אשר יהפכו לסופיים עם העברת החקיקה הצפויה בשבועות הקרובים:

  •  קצבת הנכות הכללית תעלה מסכום של 3,321, לסכום של 3,700 ₪
  • זכאים לשר"מ יקבלו תוספת של 100-300 ₪ לגמלה הקיימת לפי הדרגה שנקבעה להם (50%, 112% או 188%)
  • גמלת ילד נכה תעלה מסכום של 2,608 ₪ לסכום של 3000 ₪
  • תתווסף דרגת ביניים בגמלת תלות בזולת- נוסף על דרגות 50% ו-188% תתווסף דרגה של 112% שתאפשר גם לילדים אשר צברו 8-9 נקודות במבחן התלות לקבל גמלה,  בסכום 3,535 ₪. 
 • גמלת תלות בזולת בשיעור 188% תועלה לסכום של 5,641 ₪ 
 • סכום "הדיסריגארד" יעלה ל-5300 ₪ (הסכום שאדם הזכאי לקצבת נכות כללית יכול להרוויח מבלי שיופחתו סכומים מקצבת הנכות שלו)

המועדים בהם יכנסו השינויים לתוקף נעים בין יולי 2021 לינואר 2022 –  עבור הזכאויות שיאושרו החל מיולי 2021, ינתן מענק רטרואקטיבי בחודש נובמבר 2021החל מינואר 2022, התוספות יעודכנו בסכום הקצבה.

יתכנו עיכובים בתשלומי התוספות לקצבאות בתחילת 2022 – במצב כזה התשלומים החסרים ישולמו באופן רטרואקטיבי לא יאוחר מ01/04/21.  

 • שימו לב – מידע סופי ביחס יתעדכן ויפורסם לאחר סיום חקיקת חוק התקציב הצפוי בשבועות הקרובים. 

להודעת וועדת העבודה והרווחה מיום 20/10/21 לחצו כאן. 

סוג הקצבה

סכום הקצבה היום

סכום התוספת החודשית הצפויה החל מינואר 2022

סכום הקצבה החדש אשר צפוי לעבור בחוק (ינואר 2022)

החזר רטרואקטיבי

צפוי בחודש נובמבר 2021 (מועד לא סופי)

זכאי גמלת ילד נכה בשיעור 100%

2,608 ₪ 

392 ₪  

3000 ₪ 

332 ₪ *

זכאי גמלת ילד נכה בשיעור 100% השוהים בהוסטלים

0 ₪  

1057 ₪ 

1057 ₪

0

זכאי גמלת ילד נכה עם תלות רבה בזולת – ניקוד 8-9

2,608 ₪ 

927 ₪ 

3,535 ₪ 

1,960 ₪ *

זכאי גמלת ילד נכה עם תלות מוחלטת בזולת (188%) – 10 נק' ומעלה

4,773 ₪ 

868 ₪ 

5,641 ₪  

1,960 ₪ *

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 75%-100%

3,321

379 ₪ 

3,700 ₪ 

2,656 ₪ 

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 74%

2,242 ₪

280 ₪

2,522 ₪

1,956 ₪ 

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 65%

2,027 ₪

248 ₪

2,275 ₪

1,732 ₪ 

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור 60%

1,908 ₪

227 ₪

2,135 ₪

1,592 ₪ 

מקבלי קצבת נכות כללית השוהים בהוסטלים

954 ₪ 

103 ₪ 

1,057 ש"ח

0

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 50%

1,427 ₪ 

100 ₪ 

1,527 ₪ 

400 ₪ 

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 112%

3,334 ₪ 

200 ₪ 

3,534 ₪ 

800 ₪ 

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 188%

5,341  ₪ 

300 ₪

5,641 ₪ 

1,200 ₪ 

בטבלה מטה ניתן לראות פירוט נוסף על הסכומים החדשים של הקצבאות לאחר התוספת, וכן את פירוט התשלום הרטרואקטיבי הצפוי עבור החודשים יולי-נובמבר:

*סכומי התשלום הרטרואקטיבי בעמודה השמאלית, מבוססים על התוספות שאושרו לשנת 2021 – 83 ₪ לחודש עבור גמל"ן 100%, ו-490 ₪ לחודש עבור זכאים לגמלת תלות בזולת.