המתי"א

המתי"א (מרכז תמיכה יישובי/אזורי) משמש כזרוע ביצוע של הפיקוח על החינוך המיוחד. המתי"א מהווה מערכת תומכת למסגרות החינוך הרגיל ולמסגרות החינוך המיוחד ביישום חוק חינוך מיוחד, בתחומים בהם נדרשת היערכות ברמה יישובית או אזורית.
המתי"א מספק כלים למסגרות בהפעלת תוכניות השילוב, הפעלת תוכניות החופשות במסגרות החינוך המיוחד, הקצאת שעות לסייעות, הצטיידות וכד'.
ועדת שילוב לתלמיד בגן מתקיימת לעיתים במתי"א. כמו כן, המתי"א מרכז את עבודת הצוות המקצועי המשלב בגנים.

  •  מה תפקידו של המתי"א בהליך הקצאת שעות הסייעת?

לאחר קביעת דרגת התפקוד על ידי הצוות הבין מקצועי מוקצות שעות הסייעת לכל תלמיד בית ספר/גנים על-ידי המתי"א (בשיתוף עם הפיקוח האזורי).

המתי"א אינו מוסמך לחרוג מטווח השעות שקבע הצוות הבין מקצועי (באמצעות דרגת התפקוד) או להשלים את הליך ההקצאה במקרים בהם לא נקבעה דרגת תפקוד.
למנהל/ת המתי"א סמכות לבחון את החלטתו/ה, ולהורות על תוספת שעות במקרה בו מוגשת בקשה מנומקת.