הצוות הבין המקצועי

  • מיהו הרכב הצוות הבין מקצועי?

בגנים
1. גננת האם וגננת השילוב
2. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף אם נדרש.
3. מנהל/ת המתי"א או נציג/ה מטעמו/ה העובד/ת בגני הילדים ירכזו את עבודת הצוות.

מומלץ להזמין לישיבות הצוות את מנהל המתי"א או את נציגו, את פסיכולוג המוסד החינוכי ואת המפקחת על גני-הילדים או את נציגתה. ברשות שיש בה מרכז טיפולי, מומלץ להזמין גם את מנהלת המרכז או את נציגתה.

בבתי הספר –
1. המחנך/ת
2. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף, אם נדרש.
3. המורה לחינוך מיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת הצוות.

מומלץ להזמין לישיבות צוות גם את פסיכולוג המוסד החינוכי ויועץ, את מנהל המתי"א או את נציגו וכל גורם נוסף, על פי החלטת המנהל. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהל המרכז או את נציגו.

  • מה תפקידו של הצוות המקצועי המשלב?

1. לקבוע את דרגת התפקוד של התלמיד.
2. לבנות תוכנית חינוך יחידנית לתלמיד (תח"י).
3. לעקוב אחר הביצוע וההתקדמות של התח"י מדי שנה ובמהלכה.
4. להמליץ בסוף כל שנת לימודים על המשך או הפסקת הזכאות בשנה הבאה. (במידה והוחלט להפסיק את הזכאות, יש להעביר את הדיון בעניין התלמיד לוועדת השילוב וליידע את ההורים בכתב).
5. להמליץ על הפניה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי.

 טיפ:
√ 
במידה ושללו זכאות מבלי לדון בעניין בוועדת שילוב, יש לפנות לאלו"ט על מנת שתבחן התערבות משפטית.