פרויקט הסיוע המשפטי לילדים המשולבים יחידנית

אלו"ט מאפשרת תמיכה משפטית מסובסדת למשפחות המשלבות את ילדיהן במסגרות החינוך הכללי.
התמיכה המשפטית ניתנת על-ידי עו"ד אמיר ברק.
ניסיון העבר מלמד כי העבודה המשותפת של ההורה, עורך הדין והעובדת הסוציאלית הינה פורייה ומאפשרת תמיכה מערכתית בטיפול בפנייה.
המענה הניתן כולל:
1.ייעוץ מידע והכוונה על-ידי הרכזות במרכזי אלו"ט למשפחה.
2.הנגשת המידע להורים: חוברת מידע מקיפה בנושא השילוב וההליכים הנלווים אליו לצורך מימוש הזכויות (לקריאה בחוברת המידע), הנחיות להורים המשלבים את ילדם, ניסוח פורמטים של מכתבים לשימוש ההורים (נוסח בקשה לתוספת שעות סיוע, נוסח ערעור על רמת תפקוד וכדומה).
3.תמיכה משפטית על-ידי עו"ד אמיר ברק בנושאים הקשורים למימוש זכויות בשילוב יחידני על-פי צורך.

פרויקט הסיוע המשפטי מעניק סיוע במגוון נושאים, כגון: ערעור על החלטת וועדת השמה/וועדת שילוב, ערעור על רמת תפקוד, בקשה לתוספת שעות סיוע וכהנה. עם זאת, בכל מקרה של התלבטות כדאי ואף מומלץ לפנות למרכזים למשפחה כדי להתלבט, להתייעץ, להכיר את הזכויות ולהיעזר בסיוע המשפטי בעת הצורך.

התמיכה המשפטית הניתנת על-ידי עו"ד אמיר ברק כרוכה בהשתתפות כספית:
• הורים שאינם חברי אלו"ט- 450 ₪.
• חברי אלו"ט- 250 ₪.

התשלום הינו בעבור סיוע משפטי לכל שנת הלימודים שבה נעשתה הפנייה וכולל כתיבת מכתבים ופנייה לרשויות.
התמיכה המשפטית במסגרת הפרויקט אינה כוללת ייצוג בבית המשפט או את נוכחות עורך הדין בוועדות השונות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסניף המרכז למשפחה הקרוב לאזור מגוריך.