שירות צבאי/התנדבות

כמו כל המועמדים לשירות ביטחון (מלש"בים), ככלל גם צעירים וצעירות על רצף האוטיזם מקבלים פניה בכתב מצה"ל.
ביטוח לאומי מעביר לצה"ל מידע רפואי אודות המלש"ב על רצף האוטיזם, וזאת מכוח חוק שירות ביטחון. המידע הרפואי המתקבל עשוי להשפיע על הליך הגיוס ומסלול השירות.

שלושה סוגי מכתבים שהצבא שולח למלש"בים על רצף האוטיזם:
א. זימון לוועדות רפואיות בנוכחות המלש"ב, בליווי בקשה להעברת מסמכים רפואיים עדכניים.
ב. זימון לוועדות רפואיות הדנות בפטור (שלא בנוכחות המלש"ב),  בליווי בקשה להעברת מסמכים רפואיים עדכניים
ג. מכתב של פטור אוטומטי. במקרה זה, במידה והמלש"ב מעוניין להתנדב, עליו לפנות באופן אקטיבי ללשכת גיוס.

בנוסף, במסגרת שיתוף פעולה שנערך בין אלו"ט ושלטונות צה"ל, קיימת אפשרות לקבלת פטור מקבלת צו גיוס (מבעוד מועד) ראשון , עבור תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי. הפיילוט הוא וולונטרי ופרי יוזמתם של הורים. ככזה, הוא תלוי בבחירתם ומחייב את רצונם ויוזמתם. אין כל חובה לקחת חלק בפיילוט. הורה שלא יבחר באופן אקטיבי לקחת חלק בפיילוט, יקבל צו ראשון או פניה בכתב לילדו, כפי שהיה עד כה. לפרטים ניתן לפנות בטלפון ל – *3529.

בכל מצב בו הנכם נדרשים להמציא מסמכים, המסמכים הם:
1. אבחונים
2. מכתב עדכני ומקורי מרופא שמאשר את האבחונים.
3. סיכום החלטות הביטוח הלאומי
4. סיכום ועדת השמה
5. מסמך המפרט את בקשת הפטור בצירוף בקשה להליך ללא נוכחות+ פרטים כגון: שם מלא של הנער + מס ת.ז + מספר טלפון של ההורים.

במידה ועל פי המסמכים יוחלט שאכן יש מקום לפטור בהליך ללא נוכחות יישלח להורים מכתב המבקש אישור לביצוע הליך ללא נוכחות, כשהפטור הסופי יינתן בגיל 18 בלבד.

חשוב!- בתעודת הפטור אין ציון שהשחרור ניתן בגין בריאות הנפש.

*במידה ויוחלט שאין מקום לביצוע ועדה ללא נוכחות, יזומן המלש"ב לוועדה רפואית ויעשה הליך עם נוכחות. ההורים לא מוזמנים באופן אוטומטי, הורים שירצו להצטרף יצטרכו לבקש אישור להתלוות לבן/ת מלשכת הגיוס הרלבנטית.

שתי אפשרויות גיוס לנער/ה על הרצף האוטיסטי:
מסלול של גיוס חובה (עבור תפקודים מאד גבוהים) – מקבלים פרופיל 45, תחת ליקוי נפשי.
מסלול התנדבות – מי שלא עומד בסעיף א' לעיל, מקבל פטור משירות ביטחון, ומוזמן להתנדב.

מסלול גיוס חובה

במידה ויקבע שהמועמד לשרות ביטחון (מלש"ב) יכול לשרת בצה"ל הוא יידרש לביצוע הליכי גיוס מלאים בלשכת הגיוס ובכללם מבחנים פסיכומטריים ראיון אישי ובדיקות גופניות. אם המלש"ב לקוי למידה או סובל מבעיות ריכוז וקשב מומלץ בחום להעביר את האבחון הדידקטי על מנת שיקבל את מירב ההתאמות המתאימות לו עפ"י הקריטריונים הצה"ליים.

השירות הצבאי

כל חייל המגויס לשירות צבאי מחויב בטירונות, במהלך הטירונות הוא יקבל נשק. פרופיל 45 אינו מקנה בהכרח זכאות לשיבוץ קרוב לבית, אך מחייב את המפקד לאפשר לחייל לצאת הביתה לפחות פעמיים בשבוע בתום יום הפעילות הצבאי.
חשוב לציין כי לאחר קביעת הקב"א השיבוץ יעשה ע"י השליש, שאינו מקבל אינפורמציה באשר למצבו של הנער, וכי אין אפשרות להתערב בשיבוץ או לשלוט במי יהיו המפקד או החברים ליחידה ולטירונות של הנער.

מסלול התנדבות

1. האפשרות להתנדב אפשרית רק בעקבות קבלת הפטור משירות. תהליך הנידוב אורך זמן רב, ולכן רצוי להגיש את בקשת ההתנדבות מיד עם קבלת הפטור. יש לגשת ללשכת הגיוס הקרובה לבית, לפנות למדור פרט- לאחראי\ת מתנדבים ולהגיש בקשת התנדבות, או לשלוח את הבקשה לפקס 03-7387157.
2. לאחר הגשת הבקשה ישנם מספר הליכים בלשכת הגיוס שצריך לעבור:
מבחנים פסיכוטכניים, ראיון אישי (במידה ולא נעשו בצו ראשון), ועדה רפואית נוספת ואימות נתונים.
המועמד להתנדבות יזומן לבדיקת פסיכיאטר במרפאת בריאות הנפש המרכזית בתל השומר.
במידה וימצא כשיר-יועבר עניינו לטיפול תא מתנדבים על מנת למצוא לו תפקיד מתאים. התפקיד לכשימצא-צריך להיות מאושר ע"י מחלקת בריאות הנפש במקרפ"ר.
3. באם קיימות בעיות רפואיות נוספות לפני הזימון לועדה ע"פ הנחיות הרופא, יהיה צורך לעדכן בהן את לשכת הגיוס בכדי שניתן יהיה לקבל זימון לועדה רפואית. לאחר קבלת החומר הנדרש, התיק יועבר לרופא אשר יבחן שוב את נושא הנידוב בהיבטים הרפואיים. תקופת ההמתנה לוועדה תיארך בהתאם לדרישות אלו.
במקביל להעברת התיק לגורם הרפואי המוסמך, ישלח לבית המועמד שאלון העדפות. עליו יהיה לדרג את התפקידים ולהחזירו לתא מתנדבים תוך שבועיים.
4. זימון לועדת מתנדבים- בועדת המתנדבים יוחלט האם המועמד מאושר להתנדבות מבחינה רפואית, וכמו כן, תינתן האפשרות לבחור את מועד הגיוס.
5. חודש לפני מועד הגיוס, המועמד ישלח לראיון על פי התפקידים שדירג בשאלון העדפות. השיבוץ ייקבע תוך התחשבות בהעדפות הנער, בהקלות הרפואיות כפי שבאו לידי ביטוי בועדת המתנדבים ובצרכי הצבא.
6. יום הגיוס- יש להגיע בבוקר ללשכת הגיוס הקרובה משם יצא אוטובוס לבסיס מיטב (לשעבר בקו"ם) ע"מ לעבור שרשרת חיול. בסוף היום לאחר ההתחיילות ניתן יהיה לחזור הביתה. ביום ראשון יהיה על המתנדב להתייצב בצריפין בבה"ד 7 שם יעבור השתלמות מתנדבים בת 5 ימים בה מועברים בעצם תכנים של טירונות (למתנדבים יש פטור מטירונות לכן הם עוברים את ההשתלמות). ביום החמישי יתקיים טקס השבעה בנוכחות ההורים וכמובן כל חייל יקבל צו ליום ראשון שלאחר מכן להתייצב ביחידתו המיועדת.

לידיעתכם:
√ על-פי ההנחיות החדשות בצה"ל, משך השרות של חיילים מתנדבים אשר לא נמצאו כשירים לשרות ביטחון מסיבות רפואיות גופני/נפשי טרם הגיוס והתנדבו לשרות יעמוד על 24 חודשים. משך שרות זה הינו מינימאלי ולא יחול על שיבוצים ייחודיים וקורסים ארוכים (משך השרות יקבע בנפרד).

זכויות מתנדבים

אין שמירות או תורנויות כלשהן.
השירות קרוב לבית, אלא אם כן מתקבל אישור חריג.
ניתן לוותר על הבקשה עד שבוע לפני הגיוס.
במידה ויש צורך במתן עזרה רפואית בזמן השירות, היא תינתן דרך קופת-חולים.
מדור מתנדבים: טלפון 03-7387157, מוקד מידע לשכת גיוס: 03-7388888 שלוחה 7

בכל פנייה כללית ניתן לפנות ל- 3529*, המענה הטלפוני של צה"ל בנושא הגיוס והמיון.
אתר האינטרנט "עולים על מדים" – האתר הרשמי של צה"ל למתגייסים:
https://www.aka.idf.il/Main/giyus
לרשימת לשכות הגיוס: https://www.aka.idf.il/Main/giyus/general.aspx?docId=64966

 "חיבורים" – תכנית הכנה וליווי להתנדבות בצה"ל

תכנית המיועדת לנערים ונערות אשר אובחנו על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד הגבוה/אספרגר וקיבלו אישור על ידי צה"ל לשרת כמתנדבים.  התכנית מתאימה לנערים ונערות הרוצים להשתלב בצבא בצורה יחידנית וזקוקים להכנה לשירות וללווי במהלכו. התכנית פועלת בחסות עמותת אפ"י ובשיתוף משרד הרווחה . על מנת להתקבל לתוכנית זו, על הבוגר להיות מוכר ברווחה.
מבנה התוכנית: קורס של שלושה חודשים שעוסק בהכנה לעולם הצבא, ליווי לראיונות לתפקידים וליווי פרטני וקבוצתי לאורך כל תקופת השירות הצבאי.
ליצירת קשר:  moralon1@012.net.il
http://hiburim.wixsite.com/hiburim

"רואים רחוק"

מיועדת להכשיר בוגרים על הספקטרום האוטיסטי, למקצועות נדרשים בצה"ל ובשוק האזרחי. התכנית מיועדת לבוגרות ולבוגרים מתאימים המעוניינים לשרת בצה"ל כמתנדבים, במקצוע בו יביאו לידי ביטוי את חוזקותיהם.
ניתן לבחור מתוך ארבעה סוגי מקצועות: QA, מידענות, אלקטרוניקה ופענוח תצ"א.
הקורסים מתקיימים בקריה האקדמית אונו, נמשכים 3 חודשים ,  5 ימים בשבוע שבתוכם לומדים גם כישורי חיים.
בנוסף יש 4 חודשי התנסות על אזרחי.
התנדבות בצבא של שנתיים ביחידות של חיל מודיעין וחיל האוויר, נדרש סיווג בטחוני גבוה וניתן ליווי לאורך כל תקופת השירות הצבאי.
ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: www.roim-rachok.org
מייל: rr@ono.ac.il 

"אבני דרך לחיים" – תוכנית ליווי חיילים ומתנדבים

תוכנית ארצית המיועדת לבוגרים על רצף האוטיזם אשר קיבלו אישור להתנדבות או משרתים בצה"ל. התוכנית מלווה את הבוגר מרגע ההשמה ולאורך כל השירות. התוכנית היא ללא תשלום.
ליצירת קשר:
יעל yaels@avneiderech.org.il
https://www.avneiderech.org.il/programs/soldiers/

שיבולים – התכנית להשתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

תכנית "שיבולים" מיועדת לצעירים עם מוגבלות שרוצים להיות חלק מעולם המכינות. ההשתתפות במכינה קדם צבאיות היא זכות שווה לחיות חיים מלאים בקהילה ולמימוש פוטנציאל אישי.
ליצירת קשר:
אפרת אהרוני , מנהלת תכנית שיבולים, shibolim@mechinot.org.il
לעמוד הפייסבוק של שיבולים https://goo.gl/mcc49J

 

שילוב מנצ"ח – הכנה לשירות צבאי: עמותת גוונים

התכנית מאפשרת לבני נוער עם מגבלה לקבל הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל, כבר במהלך התיכון, באמצעות ליווי אישי וקבוצתי. בני הנוער מקבלים תמיכה רבה בהליכי המיון והקבלה לשירות ובמציאת שיבוץ מיטבי ומתאים לרצונותיהם ויכולותיהם. כמו כן, תמיכה וליווי לאורך השירות עצמו תוך שהם חווים שירות צבאי משמעותי, בתפקידים וביחידות מגוונות.
התכנית מיועדת לבני נוער וצעירים בגילאי 15-25, מכל רחבי הארץ, עם מגבלה פיזית/ הנמכה קוגניטיבית/ חושית/ על הרצף האוטיסטי, המעוניינים לתרום למדינה במסגרת שירות צבאי.
משך התכנית הוא שלוש שנים, שלאחריהן זכאים הצעירים לזכויות של חיילים משוחררים.
התכנית פועלת בכל רחבי הארץ!
ליצירת קשר
וקבלת פרטים נוספים על אפשרויות להשתלב בתכניות ההתנדבות שלנו, התקשרו עוד היום למוקד עמותת גוונים- 9913*