תוכנית השילוב

תוכנית השילוב היחידני הינה תוספת לתוכנית הלימודים, אשר מטרתה לסייע לתלמיד ולמסגרת החינוך בשילוב התלמיד במסגרת חינוכית רגילה, תוך מתן תמיכות וכלים מתאימים לתלמיד ולמסגרת.

מה כוללת תוכנית השילוב?

לפי חוזר מנכ"ל תוכנית השילוב כוללת "סל שילוב" הכולל, בין השאר, תמיכות כגון התאמות לימודיות ופיזיות, טיפולים ביצירה והבעה, טיפולים פרא-רפואיים, מורה/גננת שילוב, הוראה מתקנת, הדרכה, עבודה על כישורי חיים ועוד.

בנוסף, תוכנית השילוב כוללת תמיכה מסוג סייעת (על-פי דרגות תפקוד).
על פי ההנחיה של מנהלת האגף לחינוך מיוחד למפקחי החינוך המיוחד, למנהלי המתי"אות ולמנהלי מחלקות חינוך, יש לגלות רגישות, לחזק את ההקשבה להורים, ולבחון בנפש חפצה את האפשרות לשלב סייעות המומלצות על-ידי המשפחה. עוד נכתב בהנחיה , כי פתיחות ושקיפות עם המשפחות והתלמידים, תוך שיתוף הצוות התומך, תסייע בקידום השילוב ובהצלחתו.

מי זכאי להיכלל בתוכנית השילוב?

  • תלמידים עם מוגבלויות בגילאי 5-18 (סוף כיתה י"ב) – זכאים לתוכנית שילוב מלאה מתוקף חוק חינוך חובה בכל מוסד חינוך מוכר, רשמי ושאינו רשמי;
  • תלמידים עם מוגבלויות בגילאי 3-4 המתגוררים ביישובים שצו לימוד חובה חל עליהם – בכל מוסד חינוך מוכר, רשמי ושאינו רשמי;
  • תלמידים עם מוגבלויות בגילאי 3-4 ביישובים שצו לימוד חובה אינו חל עליהם – כיום, ילדים בגילאי 3-4 המתגוררים ביישובים שצו לימוד חובה אינו חל עליהם, לא זכאים על פי חוק להיכלל בתוכנית השילוב והסיוע ניתן על יסוד החלטתו של שר החינוך ולאור היכולת התקציבית של משרד החינוך באותה שנה.
    » קבלת הסייעת נעשית לא דרך ועדת שילוב אלא דרך מחלקת החינוך ברשות המקומית.
    » תלמידים אלו לא מקבלים זכאות ל"סל שילוב" אלא לסייעת בלבד.

בעקבות המלצת ועדת טרכטנברג, התקבלה החלטת ממשלה לתקצב חינוך חובה חינם לילדים בגילאי 3-4 (לכלל הילדים). משרד החינוך החליט ליישם החלטה זו בהדרגה במהלך 3 שנים הבאות. הקריטריונים אשר נקבעו לקבלת זכאות לחינוך חינם לגילאי 3-4 בשנת הלימודים הבאה (תשע"ג), הם:

  1. קריטריון גילאי- תינתן עדיפות לילדים בגיל 4 על פני ילדים בגיל 3
  2. קריטריון מצב סוציו- אקונומי

טיפ:

√ הורים אשר ילדם מאובחן על הספקטרום האוטיסטי (בגילאי 3-4) ולא קיבלו זכאות לשילוב יחידני בגן עירוני בחינוך הרגיל, בשנת הלימודים הבאה, יכתבו בקשה למנכ"לית משרד החינוך, למפקחת הארצית על אוטיזם ולאלו"ט, ואנו ננסה לסייע בנדון.

√ משפחות שיש בהן שני תלמידים או יותר בעלי לקויות מורכבות (לרבות ילדים עם מוגבלויות על רצף האוטיזם), המתגוררות בישובים שצו לימוד חובה אינו חל עליהם והמעוניינות בשילובו של ילד בגיל 3-4, רשאיות לפנות באמצעות האגף לחינוך מיוחד לוועדת חריגים במינהל הפדגוגי אשר תשקול אם להפנות את המקרה לדיון בוועדת השילוב המוסדית.

המלצות הורים להורים משלבים