"תלות בזולת"

בחודש אוקטובר 2020 הודיע הביטוח הלאומי על תשלום תוספות לקצבאות נכות עבור שנת 2020, באמצעות מענקים חד פעמיים.

  • במסגרת המענקים נקבעו תוספות בסך 490 ₪ לחודשלמקבלי גמלת ילד נכה שצברו 8-9 נקודות במבחני תלות בזולת, אותן ניתן לתבוע גם באופן רטרואקטיבי.
  • במסגרת מבחני תלות בזולת נבדקים תפקודים יום יומיים בתחומים: ניידות בתוך הבית, אכילה, הלבשה והפשטה, רחצה, והיגיינה אישית.
  • שימו לב: תקופת הרטרואקטיביות המקסימלית היא 12 חודשים אבל תשלום רטרואקטיבי יחול רק על חודשים בשנת 2020.
  • לדוגמה, אם תגישו תביעה לקביעת תלות בזולת ובקשה לתשלום רטרואקטיבי בחודש יולי 2021, יחושב התשלום הרטרואקטיבי ביחס לתקופה שבין חודש יולי 2020 בלבד (שנה טרם הגשת התביעה) ועד לחודש דצמבר 2020 (סוף השנה).
  • ניתן לחשב את הניקוד המשוער במבחן תלות בזולת לילד עם מוגבלות באמצעות הטבלה המופיעה באתר הביטוח הלאומי(יש למלא את הטבלה בהתאם לגיל הילד ולחבר את הניקוד שהצטבר בכל החלקים)
  • אם לפי חישובכם הגעתם לניקוד המתאים (8 נק' ומעלה) באפשרותכם לפנות למרכזי אלו"ט למשפחה, לקבל הסבר נוסף על הזכאות ועל התהליך ולהסתייע בנו בהגשת בקשה לקביעת תלות בזולת, קבלת גמלה מוגדלת, וקבלת המענק השנתי הנלווה, באופן רטרואקטיבי.