מרכז תעסוקה

משרד הרווחה מפעיל באמצעות עמותות וביניהן אלו"ט, מרכזי יום טיפוליים שיקומים ברחבי הארץ. מטרת מרכז היום היא לתת מענה במהלך שעות היום לאנשים עם אוטיזם מעל גיל 21 הגרים בבית הוריהם, שהינם בגיל העבודה אולם עקב מצבם התפקודי המיוחד אינם מסוגלים להשתלב עצמאית בשוק העבודה החופשי. מרכז היום מיועד לבוגרים עם אוטיזם שסיימו את חוק לימודיהם (גיל 21 בחינוך המיוחד וגיל 18 בחינוך הרגיל) שאינם נמצאים במסגרת טיפולית אחרת. התפיסה המנחה את המרכז היא שיש לאפשר גם לאדם עם אוטיזם להשתלב במעגל העבודה.

 • עבור שהות במרכז יום ישנה השתתפות כספית של 10% מקצבת נכות.
 • בוגר אשר אינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו למסגרת התעסוקה שלו בקהילה, זכאי לבקש השתתפות במימון הסעה. גובה סכום ההשתתפות המקסימאלי, אשר נכנס לתוקפו ביום ה- 1.3.14, עומד על  כ- 3,200 ₪, וזאת אל מול קבלות.
 • בנוסף להעלאת גובה ההשתתפות המקסימאלי בהוצאות הנסיעה, מי שגם נמצא זכאי למלווה להסעה למרכז התעסוקה, יוכל לדרוש השתתפות בהוצאות הליווי בסכום נוסף ומקסימאלי, של עד כ- 2,600 ₪.
  שימו-לב, מינימום ההשתתפות העצמית תהיה בגובה חופשי/רב קו.

  על מנת לצרוך את השירותים אשר מפעיל משרד הרווחה- השירות לטיפול באדם עם אוטיזם, יש צורך להיות מוכרים בשירות. כלומר להעביר את המסמכים הדרושים ולקבל אישור.

למי פונים?
יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים, עו"ס המחלקה ינחה את ההורים לגבי התהליך הנדרש. לנוחיותכם, מצ"ב ההוראה הרלוונטית ואתם מוזמנים לעשות בה שימוש בעת פנייתכם לעובדת הסוציאלית בלשכה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריכם.

מסמכים מצורפים:

 • מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצבו הרפואי והתפקודי של המועמד/ת לתעסוקה.
 • דו"ח חינוכי של בית הספר אשר מתיחס באופן ראלי למצבו של המועמד/ת , הדו"ח צריך לכלול תאור של מכלול התפקודים מבחינת התלות שלו בזולת, יכולת לבצע פעולות בעצמו ומידת ההשגחה הצמודה הנחוצה לו.

חשוב! על פי מה שידווח בדוחות החינוכיים יקבע יחס כוח האדם של הצוות המטפל .

אלו"ט מפעילה כיום עשרה מרכזי יום (מית"ל ) הנותנים מענה לאוכלוסיית הבוגרים המתגוררים ב"בתים לחיים" (הוסטלים) של אלו"ט ולבוגרים שאינם מתגוררים במסגרות הדיור החוץ ביתיות של אלו"ט (אקסטרנים), המופנים על ידי גורמי הרווחה בקהילה. למידע נוסף על מסגרות תעסוקה המופעלות על ידי אלו"ט.

מודלים תעסוקתיים המופעלים באמצעות מרכזי היום:
מרכז מוגן – מאופיין בסדר יום הכולל עבודות מפעליות, סדנאות בעלות אופי אומנותי (ציור, קרמיקה, עיסת נייר, פסיפס, נגרות ועוד), סדנאות לקידום יכולות קוגניטיביות, קידום תפקודי יום יום, העשרה ועוד. או סביבת עבודה חקלאית ובעבודה בעלת אופי פיזי ודינמי. כל זאת תוך מענה בעל אופי טיפולי – תרפויטי.
שילוב קבוצתי בקהילה בלווי מדריך – השמה במקום עבודה של קבוצת חברים בליווי קבוע וצמוד של מדריך לטובת סיוע ותיווך.
√ 
במרכזי היום הבוגרים אינם מקבלים משכורת ולא מתקיימים יחסי עובד-מעביד.
שילוב יחידני בקהילה – השמה אינדיבידואלית במקום עבודה, תוך ליווי הולך ופוחת עד קליטה מלאה ועצמאות מקסימאלית של החבר במקום העבודה.
בשילוב יחידני בקהילה העובד עובר אבחון תעסוקתי מטעם התמ"ת (הפנייה לתמ"ת באמצעות האפוטרופוס) לטובת בחינת יכולות התעסוקה ויכולות ההשתכרות.
לאחר בחינה זו ימצאו שני מסלולי שכר אפשריים:

 1. מסלול שכר מינימום מותאם – תקבע יכולת העבודה של העובד ובהתאמה, ייקבע שכר המינימום שישולם בעבור עבודתו, על פי תקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת. במסלול זה קיימים יחסי עובד-מעביד .
 2. מסלול המשתקם – אדם שיכולת העבודה שלו נמצאה פחותה מ 20% יכול להשתלב במקום עבודה מבלי שיתקיימו יחסי עבודה בינו לבין מקום העבודה וזאת על פי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים ("חוק המשתקם").

 

√ לקבלת מידע מפורט ניתן להתקשר למוקד של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בטלפון:
1-700-70-78-71, או באתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

√  שימו לב: קצבת הנכות הכללית, עשויה להיות מושפעת מגובה השכר שהעובד עם המוגבלות מקבל. לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון לחוק הביטוח הלאומי (המכונה: "חוק לרון") שמטרתו לעודד אנשים עם מוגבלות לצאת לעבוד ולהשתכר.