מכינות לחיים עצמאיים

מכינות לחיים עצמאיים הינן מערכי דיור זמניים (בין שנתיים לשלוש שנים) שבהן צוותים מקצועיים מלווים צעירים וצעירות עם אוטיזם בתהליך של יציאה מבית ההורים למגורים עצמאיים בקהילה. במהלך השהייה במכינות אלו, יעבדו הצעירים והצעירות ביחד עם הצוות המקצועי המלווה על כמה מטרות עיקריות: רכישת כלים לחיים עצמאיים ואוטונומיים, מגורים עם שותפים, התנהלות יום יומית, רכישת מיומנויות חברתיות. המורכבת מהתנדבות בשירות צבאי או לאומי או יציאה לעבודה או לימודים, ניהול עצמי.
כמו כן, השתלבות במקום תעסוקה תואם גיל כמו צבא, שירות לאומי, לימודים אקדמיים וקדם אקדמיים או תעסוקה המקנה מיומנויות והרגלי עבודה שיסיעו לצעירים בהמשך.

תכנית דרור – עמותת גוונים
תכנית המיועדת לצעירים בגילאי 18-25, מכל רחבי הארץ, הנמצאים על רצף האוטיזם בתפקוד גבוה, והמעוניינים לרכוש מיומנויות לחיים עצמאיים ולהשתלב בקהילה.
הצעירים רוכשים כלים לחיים עצמאים ואוטונומיים, תוך התנהלות והתנסות יומיומית בחיים בוגרים ונורמטיביים: מגורים עם שותפים, התנדבות בשירות צבאי או לאומי, השתלבות בתעסוקה או בהשכלה, ניהול עצמי, למידת מיומנויות חברתיות, בניית תוכנית עתיד- חיפוש עבודה, לימודים ועוד. כיום התכנית משלבת מגורים בדרום ומרכז הארץ. התכנית פועלת בעיר שדרות, רמת-גן ומודיעין.

ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: http://www.gvanim.org.il/he
טלפון:9913*

מכינת דרור שדרות
תכנית המיועדת לצעירים בגילאי 18-25, מכל רחבי הארץ, הנמצאים על רצף האוטיזם בתפקוד גבוה, והמעוניינים לרכוש מיומנויות לחיים עצמאיים.
הצעירים רוכשים כלים לחיים עצמאים ואוטונומיים, תוך התנהלות והתנסות יומיומית בחיים בוגרים ונורמטיביים: מגורים עם שותפים, התנדבות בשירות צבאי או לאומי, ניהול עצמי, למידת מיומנויות חברתיות, בניית תוכנית עתיד- חיפוש עבודה, לימודים ועוד. התכנית משלבת מגורים בעיר שדרות ותרומה לקהילה.
ליצירת קשר:
טל' 08-662-1333

עמותת "אבני דרך"
מכינה אשר מהווה חולייה מקשרת בין החינוך הפורמאלי במסגרת הבית-ספרית לבין מסגרות החיים הבוגרים. מכינת "אבני דרך" פועלת בקריית שמונה ויקנעם במתכונת פנימייתית, תחת פיקוח השירות לאוטיזם במשרד הרווחה. המכינה מיועדת לצעירים בספקטרום האוטיסטי בגילאי 18-25, המעוניינים להיות עצמאיים.
ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/
טלפון: 050-7701126, 054-7909390
מייל: info@avneiderech.org.il

כוונים -מכינה לחיים עצמאיים לצעירים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה
מכינה בחיפה ל-30 צעירים, אשר בשעות הבוקר יפעלו במסגרת שירות לאומי ובשעות אחה"צ נעסוק בנושאים הרלוונטיים לצעירים- ניהול חשבון בנק, זוגיות, ניהול זמן, עזרה ראשונה ועוד.
ליצירת קשר:
אתר אינטרנט: http://www.kvn.org.il/ 
טלפון: קטי וולשטיין: 054-2330085
מייל: ketty@kvn.org.il