שיקום מקצועי

השיקום המקצועי מסייע להשתלב בעבודה בשוק הפתוח בעזרת הקניית מקצוע מתאים ו/או סיוע בהשמה בעבודה.
תכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת ומעניקה עזרה, תמיכה, ליווי וסיוע כלכלי. השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים, עובדי תחום השיקום, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את הבוגר עד להשתלבותו בעבודה.
במסגרת תכנית השיקום ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות לימוד והכשרה מוכרים המעניקים תעודה מקצועית ונמצאים בפיקוח ממשלתי.

מי זכאי?

מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות וטרם הגיע לגיל פרישה, וכמו כן עומד בכל התנאים הבאים:

 • עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 • הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.
 • הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

גיבוש קריירה תעסוקתית, פגישה עם פקיד שיקום

פקיד השיקום מטעם הביטוח הלאומי הוא הגורם המייעץ בבחירת מסלול לימודים ותעסוקה, במפגש עימו הוא מתרשם משאיפות, כישורים ומגבלות של המועמד. במידת הצורך, יתייעץ פקיד השיקום גם עם רופאים, פסיכולוגים ומומחי שיקום אחרים.
פקיד השיקום יעזור בבחירת מקצוע שיש לו דרישה בשוק העבודה, ושניתן ללמוד אותו בפרק זמן מוגדר. בתום תקופת הלימודים וההכשרה, פקיד השיקום ינסה לסייע גם בהשמה בעבודה במידה ויתעורר צורך.

מסלול לימודים והכשרה מקצועית

משך הלימודים, אופיים ומיקומם ייקבעו על פי הכישורים, אחוזי הנכות , המגבלה הרפואית וסוג המקצוע שבחר המועמד.
ניתן ללמוד את המקצוע שנבחר במגוון מוסדות לימוד והכשרה מוכרים, הנמצאים בפיקוח ממשלתי (לדוגמה: משרד הבריאות, משרד התעשייה והמסחר, משרד החינוך) ומעניקים תעודה מקצועית או תואר אקדמי מוכר.

 סיוע בהשמה

בתום הלימודים וההכשרה המקצועית, פקיד השיקום יוכל לסייע למצוא עבודה בשוק העבודה הפתוח.
אגף השיקום עובד בשיתוף עם חברות השמה, המתמחות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה.

תשלום דמי שיקום ותשלומים נוספים

בתקופת הלימודים בהכשרה המקצועית ישלם הביטוח הלאומי את התשלומים הבאים:

 • שכר לימוד (עד גובה שכ"ל אוניברסיטאי), ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושעורי עזר.
 • הוצאות נסיעה – לחסרי רכב ישולמו דמי הנסיעה ללימודים על פי הוצאות הנסיעה בפועל ובהתאם לתעריפים בתחבורה הציבורית.
 • השתתפות בשכר דירה – אם מקום הלימודים מרוחק ממקום המגורים יותר מ-40 ק"מ כך שיש ללון מחוץ לבית, והלימודים הם בתכנית מלאה, תיבדק האפשרות לסיוע בשכר דירה, בהתאם לתקנות ולסכומים שנקבעו ובאישור מוקדם של פקיד השיקום.
 • שירותי תמיכה והנגשה – כגון תרגום בשפת סימנים, תמלול והקראות.

זכאות בני זוג

למי שזכאים לקצבת נכות ונמצא כי אינם מתאימים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות לשיקום לבני/בנות זוגם.
לשם כך, על בן הזוג לעמוד בתנאים הבאים:

 • הוא מתגורר באופן קבוע עם מקבל הקצבה.
 • משולמת עבורו תוספת בקצבת הנכות של בן הזוג.
 • הוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

הבהרות

 • דמי השיקום משולמים לזכאי לשיקום על פי החוק, הלומד לפחות 20 שעות בשבוע, בהכשרה מקצועית.
 • מי שאינו מקבל קצבת נכות – זכאי לדמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות חלקית – דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.

איך מגישים את הבקשה?

על מנת לקבל את השיקום המקצועי, על המועמד למלא טופס תביעה למתן שיקום מקצועי ולהגיש אותו למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.

√ לידיעתכם:
קיים שירות מידע ממתנדבים בביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מציע מתנדבים שיכולים לסייע בעמדת הדלפק הקדמי בסניפים הבאים: כרמיאל, נהריה, חיפה, נצרת, חדרה, פתח תקוה, תל אביב ורחובות.
המתנדבים מוסרים מידע על הזכויות לקצבת נכות כללית, על האפשרות לעבוד וגם לקבל קצבת נכות על פי חוק לרון ועל לשיקום תעסוקתי.
כמו כן ניתן לקבל מידע על פעולת הוועדות הרפואיות, והסברים למכתבים שהתקבלו מהביטוח הלאומי או גופים אחרים.
המתנדבים יוכלו לסייע במילוי והגשת תביעה לקצבת נכות כללית לביטוח הלאומי.
ניתן לקבל את שירות המתנדבים בסניפים הרשומים למעלה בימים א, ג, ה, בין השעות 8:00 עד 12:30.