איך תורמים?

כל תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה

9