ABA

ABA הגישה ההתנהגותית (Applied Behavioral Analysis)

גישת ה- ABA היא גישה טיפולית- חינוכית לשינוי ועיצוב דפוסי התנהגות של ילדים בספקטרום האוטיסטי. זהו טיפול אינטנסיבי המבוסס על תיאוריות התנהגותיות בפסיכולוגיה ועל עקרונות הלמידה, לפיהן כל התנהגות תלויה בגירויים ובחיזוקים מהסביבה ועל כן ניתנת לשינוי באמצעות שימוש במערכת גירויים וחיזוקים מותאמים.

מטרת הטיפול ההתנהגותי היא להגביר או להפחית התנהגויות מסוימות, לשפר את האיכות של התנהגויות קיימות או לצמצם התנהגויות בעייתיות. תוכנית הטיפול מכסה מגוון התנהגויות ומיומנויות הנדרשות לתפקוד יומיומי, ונבנית בהתאם לילד וליכולותיו, תוך התמקדות במכלול תחומי ההתפתחות כגון, פיתוח השפה והתקשורת, מיומנויות משחק, מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות מוטוריות, מיומנויות יומיומיות, עצמאות וכישורים חברתיים.

יש להתחיל בטיפול בגישה ההתנהגותית בגיל מוקדם ככל האפשר, והוא צריך להיות מרוכז, להתפרש על מספר שעות רב ולכלול מצבים טבעיים מגוונים, כדי לאפשר לילד להתנסות בטווח רחב של גירויים ומצבים המותאמים ליכולותיו ; ניתן להעלות את המוטיבציה ללמידה על ידי שימוש בתגמול משמעותי לילד עבור ביצוע מטלות. התערבות זו יכולה להביא ללמידה והפנמה של הקשר בין הגירוי (תוכן הלימוד), התגובה (ביצוע המטלה) והתגמול. בגיל הרך, התכנית הטיפולית מובנית על ידי מנחה התנהגות מוסמך וכוללת טיפולים אינטנסיביים הניתנים באופן פרטני לילד על ידי מספר מטפלים שעברו הכשרה מיוחדת. התכנית האידיאלית מצריכה בשלב ראשון בין עשרים לארבעים שעות שבועיות של טיפול, אינטנסיביות הטיפול יורדת עם ההתקדמות אך נשאר יחסית אינטנסיבית. כדי לתרום להצלחת הטיפול, מומלץ שההורים ואנשים אחרים הבאים במגע ממושך עם הילד ילמדו את הגישה ואת עקרונותיה, כך שיוכלו ליישם אותה בסביבה הטבעית,באינטראקציה היומיומית עם הילד.

תהליך הלמידה בגישה ההתנהגותית מתבסס על פירוק כל מיומנות נלמדת לרכיבים בסיסיים המוצגים לילד באופן תמציתי, עקבי, ברור ודומה אצל כל המטפלים, כדי לשפר את הקשב ותוך בניית מוטיבציה על ידי שימוש בתגמולים (מחזקים). כל רצף נלמד מספר רב של פעמים עד שנרכש תוך שימוש ברמזים שבהדרגה מעומעמים עד להשגת תפקוד עצמאי. השימוש באסטרטגיה זו נפוץ בדרך-כלל בתחילת תהליך הלמידה לילדים צעירים, אך לא רק, כדי להעלות את המוטיבציה ללמידה. בהבניית הלמידה נעשה שימוש באסטרטגיות נוספות כאשר המטרה היא להקנות לילד כלים ללמידה פחות מובנית ויותר טבעית.

 

תכני הלמידה נקבעים מראש, בהתאם ליכולות הילד ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא אך גם מבוססים על העדפות הילד,את המוטיבציה לשיתוף פעולה וללמידה. התכנים משולבים בסיטואציות טבעיות תוך שימוש בהבניה, עיצוב, שימוש ברמזים ומחזקים, חלקם טבעיים למערך הלמידה. על מנת להעצים את חווית הלמידה של הילד, אך עם זאת לאפשר אינטנסיביות מספקת לצורך רכישת מיומנויות בתחומים השונים, יש לדאוג שתהיינה מספיק הזדמנויות "טבעיות" ללימוד כזה ואף ליצור מצבי למידה מתוכננים מראש. במידת האפשר, המפגש עם הילד נבנה כאמור על פעילות האהובה עליו, כאשר ממנה יוצאים להקניית מיומנויות במכלול תחומי ההתפתחות. חשוב שהלמידה תהיה מבוססת על העניין והמוטיבציה שמקורם בילד עצמו.

 

מחקרים על תוצאות הטיפול בגישת ה ABA-בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי, מדווחים על התקדמות: בכישורי חיים בסיסיים, ביכולת הקוגניטיבית, בתקשורת, בשילוב במסגרות חינוך רגילות ובהפחתה משמעותית בהתנהגויות בעייתיות. על-פי הממצאים העיקריים, ההשפעה החיובית הבולטת ביותר היא השיפור ביכולת הקוגניטיבית של הילדים כפי שנמדדה במבחנים קוגניטיביים והתפתחותיים סטנדרטיים. העובדה שהתוכנית מובנית, נלמדת בשלבים היררכיים ואינטנסיבית מאפשרת בניה של מארגים עצביים הנחוצים לרכישה והפנמה של מיומנויות בתחומי השפה, הקוגניציה וההתנהגות. בנוסף, מדווח במחקרים על שיעור גבוה של ילדים (בין %30 ל- %67) שהשתלבו במסגרות החינוך הרגילות לאחר שטופלו בגישת ה-ABA. מחקרים חדשים מצביעים על כך שהתערבות מוקדמת התנהגותית מפחיתה את חומרת התסמינים האוטיסטיים וכן את ההתנהגות המסתגלת בתחומים רבים.

מן המחקרים המתייחסים לטיפול בגישת ה-ABA עולים שני דגשים מרכזיים: אינטנסיביות הטיפול – על פי הממצאים, בקבוצות שנחשפו למספר גדול יותר של שעות טיפול ניכרה אצל הילדים התקדמות רבה יותר. גיל התחלת הטיפול – במחקרים שהשוו קבוצות ילדים שהחלו את הטיפול בגילאים שונים מודגשת חשיבות ההתערבות המוקדמת.

 

גישת ה ABA היא גישה טיפולית מובנית היורדת לפרטים הקטנים ביותר. כל מרכיבי העבודה מוגדרים באופן מדויק ומפורט: סביבת העבודה, מדידת ההתקדמות, הערכת התפקוד, תוכנית טיפול המותאמת ליחיד, שימוש מתוכנן במחזקים, תכנון להכללה ושימור ושימוש בטכניקות התערבות מותאמות לילד.

בניית התוכנית כוללת הגדרה מדויקת של מטרות, הדרכים להשגתן וכיצד מעריכים השגה או אי השגה של המטרות. קיימת הגדרה של טווח השעות הרצוי לעבודה עם הילד, מיהם האנשים המתאימים ללמד, מה עליהם לדעת ומתי יש להתחיל את הטיפול.

 

טיפול בגישה ההתנהגותית, ABA מתבסס על שימוש במחזקים כדי לשפר את הקשב ולבנות מוטיבציה. חיזוק הוא כל דבר, מילולי, פיזי או חברתי, שמעלה את ההסתברות שההתנהגות הרצויה תתרחש פעם נוספת, בתנאי שהילד מגיב לו: אוכל, שתייה, חיבוקים, דגדוגים או צעצוע אהוב המלווים תמיד בחיזוקים חברתיים כמו מילות שבח.

מאחר והלמידה היא תהליך מורכב עבור הילדים, יש חשיבות גדולה לזיהוי מחזקים שעוזרים לילד להגיב ללימוד. המחזקים הם אישיים ומותאמים לכל ילד על פי העדפותיו. בתחילת התהליך מחזקים כל תגובה נכונה, ועם הזמן שכיחות וכמות החיזוקים יורדות.

תגובות הילד נרשמות ומוערכות ביחס להגדרות וקריטריונים ספציפיים ואובייקטיבים. את המידע אפשר להציג בטבלאות וגרפים המספקים תמונה על התקדמות הילד ומאפשרים להתאים את המשך הלמידה.