טיפולים פרא רפואיים

הזכות

בהתאם לתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי4ילדים על הספקטרום האוטיסטי עד גיל 18 זכאים ל- 3 טיפולים פרא-רפואיים בשבוע לכל אורך השנה מקופות החולים, בקיזוז תשלום השתתפות עצמית עבור כל טיפול.
סוגי הטיפולים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית.

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  במידה וחלפו שלושה חודשים ממועד פנייתכם הראשונית לקופה לקבלת טפול וטרם נקבע לכם תור, הנכם זכאים לקבלת החזר חלקי בגין רכישת השירות באופן פרטי בקיזוז סכום השתתפות עצמית לכל טיפול.
ההחזר יינתן בתנאי שהמטפל אושר מראש ע”י קופת החולים ובכפוף להצגת קבלה.
גובה ההחזר החלקי קבוע בתעריפון משרד הבריאות
סכום ההשתתפות העצמית אשר מקוזז מעלות הטיפול בקופה או מקבלת החזר בשוק הפרטי, עומד נכון ל-14.8.2018 על 31 ₪ לטיפול.

פטור מתשלום מהשתתפות עצמית על טיפולים פרא-רפואיים ינתן במקרים הבאים:
א. ילד עד גיל 3.
ב. ילד שאחד מהוריו מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.
ג. ילד עם הפרעה התפתחותית סומטית

מי זכאי

ילדים מגיל האבחון ועד גיל 18, המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, ואינם מממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם (שעות שח"מ) במעונות יום שיקומיים, גני תקשורת או מרכזים טיפוליים.
יודגש כי טיפולים הניתנים במסגרות החינוך אשר אינם מכוח הטיפול הבריאותי המקדם, אינם תחליף לטיפולים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי והילדים זכאים לקבל אותם בו זמנית ולא האחד על חשבון השני.

למי פונים

בכל קופות החולים יש לפנות למזכירות הקופה או למכונים להתפתחות הילד.

הנחיות לפנייה והסבר על השירותים הניתנים לילדים על הספקטרום האוטיסטי בקופות החולים השונות, לחצו על הקישורים:

בנוסף מומלץ לבדוק מול הביטוחים המשלימים והסיעודיים של קופות החולים השונות זכויות למימון והחזרים שונים.

הרפורמה בהתפתחות הילד