חוק דמי מחלה – ימי היעדרות מעבודה

חוק דמי המחלה- ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד

לעיתים קרובות נזקק ילד עם מוגבלות להשגחה וליווי בשל מוגבלותו. בין אם מדובר בהשגחה וליווי לצורך טיפולים או לשם שירותים מיוחדים שנדרשים בשל המוגבלות, כגון טיפולים פרא רפואיים או שירותים תומכים אחרים, כמו פניה לרופאים, ואף בהשגחה וליווי (למשל להסעה).

על כן, הורה לילד עם מוגבלות נאלץ פעמים רבות להיעדר ממקום עבודתו מספר רב של ימים או מספר שעות במהלך יום עבודה. על מנת לאזן בין זכויות ההורה העובד ובין צרכי המעביד נקבע בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג – 1993, בסעיף 1ב' כי:

(א) הורה לילד עם מוגבלות והעובד שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאי לקבל עד 18 ימים בשנה עבור היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילד המאובחן והמחייב את היעדרות ההורה ממקום עבודתו. ימים אלו יילקחו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה שלו- לפי בחירת ההורה.

(ב) ההורה זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות מסיבות אלו כל עוד לא היה אדם אחר (הורה ) שניצל את זכותו לזקיפת ימים אלו לצורך סיוע המחייב היעדרות מהעבודה בהתקיים התנאים הבאים:

  • בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד.
  • בן הזוג הוא עובד עצמאי והוא לא נעדר ממקום עבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד.
  • מדובר בהורה יחיד.
  • הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה.

(ג) ההורה יוכל להיעדר גם חלקי ימים ואין חובה להיעדרות של יום שלם מהעבודה. במצב זה, היעדרו של ההורה יחושב על פי שעות ההיעדרות שלו.

(ד) העובד זכאי לתשלום דמי מחלה, לצורך מתן סיוע אישי לילדו, החל מהיום הראשון להיעדרות. תשלום זה כולל גם היעדרות מחלק מיום העבודה, ובמצב זה, יחושב על פי שעות ההיעדרות של העובד.

בנוסף לכך, כל הורה זכאי לעוד 52 שעות בשנה על חשבון המעסיק (אם זה משרה מלאה או פחות מזה – ביחס לחלקיות משרתו), וזאת בנוסף לימי המחלה שיש לעובד על-פי החוק, בהם יוכל להשתמש אך ורק לצורך הטיפול בילד. אם לא השתמש בהם הם לא נצברים. גם את זה ניתן יהיה לקחת בשעות ולקבל שכר בעבור כל היעדרות, החל מהיום הראשון. אם ההורה הוא הורה יחיד או שבן זוגו לא השתמש בימים הללו – יכול העובד לקחת גם את ימי בן זוגו. זאת, על פי היקף המשרה של ההורה.

דף מידע בנושא העדרות מן העבודה מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות