דיור

בוגרים המוכרים על-ידי השירות לאדם עם אוטיזם זכאים לדיור חוץ ביתי.
משרד הרווחה יוזם הקמת מסגרות דיור חוץ ביתי על פי הצורך, המשרד הוא הגוף המתקצב והמפקח. מסגרות הדיור מופעלות על ידי ספקי שירותים.
מסגרות הדיור החוץ ביתי ייחודיות לאוכלוסייה על רצף האוטיזם, ממוקמות, על-פי רוב, בשכונות מגורים ומאפשרות לדיירים אורח חיים דומה ככל שניתן לחיים במשפחה, תוך שיתוף עם הקהילה.

 • מי זכאי?
 • בוגר המוכר בשירות לאוטיזם במשרד הרווחה. 
 • התהליך למימוש הזכות לדיור חוץ ביתי
  • בקשה מהמחלקה לשירותים חברתיים הפנייה לסידור חוץ-ביתי.
  • אם מדובר בילד עד גיל 18 תתקיים ישיבה של ועדת החלטה בנוכחות מפקח מחוזי של היחידה.
  • לאחר קבלת האישור יועברו המסמכים לוועדת השמה מחוזית של משרד הרווחה. תפקידה של הוועדה להתאים את המועמד למסגרת המתאימה לו.
  • התאמת המועמד תיבחן מטעם המסגרת הדיור המיועדת על ידי תצפיות בביתו או במסגרתו הנוכחית בה הוא מבלה את מבית יומו.
  • ועדת קבלה תחליט על התאמתו למסגרת המיועדת והחלטתה תועבר לעובדת הסוציאלית שתפקידה להעביר להורים את ההחלטה.

  השתתפות במימון והעברת קצבאות המוסד לביטוח לאומי

  במקרה של דייר שגילו עד גיל 18, יועברו קצבאות הביטוח הלאומי למשרד הרווחה ולהוסטל ותידרש השתתפות ההורים בהתאם לחישובי הזכאות.
  אצל דייר שגילו מעל 18 יועברו 80% מקצבת הנכות למסגרת החוץ ביתית ו 20% יישארו אצל מקבל הקצבה.

  חשוב לדעת
  תהליך דיור חוץ ביתי יכול לקחת זמן לכן מומלץ להתחילו כבר שנה מראש.

  באתר משרד הרווחה קיים מאגר מידע המכיל את ההוסטלים הקיימים. בנוסף, על מנת לבחון אפשרות למעבר להוסטל, ניתן לפנות אל משרד הרווחה שם יתבצע הליך של בירור הצרכים לשם התאמת המסגרת המתאימה.

למידע נוסף על מסגרות דיור חוץ ביתי >>>