נופשונים וקייטנות

קייטנה

מי זכאי: תלמידים בגילאים 21-5 למשך 5-4 ימים עד 3 פעמים בשנה במהלך תקופת החופשות מבתי הספר או מסגרות התעסוקה.

מה כולל הנופשון: הקייטנה הינה על בסיס יומי ולא כוללת לינה. מטרת הקייטנה הינה להפעיל את המשתתפים בזמן החופשות מלימודים בפעילויות פנאי ותוכן. זאת, הן לצורך מתן זמן איכות ותוכן והן כדי ליצור מסגרת חלופית למשתתפים אשר מתקשים להתנהל ללא מסגרת ייחודית. הפעילויות בקייטנה כוללות יצירה, טיולים, משחקי מחשב, ג'ימבורי, בריכה ועוד.

מפעילי התוכנית: ארגון מפעיל.

איך מממשים את הזכאות: יש לפנות לעובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ברשות ולארגונים המפעילים המציעים את השירות, כ-3-2 חודשים לפני מועדי הקייטנות. רשימת מפעילי הקייטנות שיפעלו בקיץ 2021 עתידה להתפרסם לקראת סוף חודש יוני 2021 ולכן יש לעקוב באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

דגש לגבי ילדי שילוב: ילדים המשולבים בחינוך הרגיל זכאים לסיוע במימון קייטנות עירוניות או קייטנות שזכו במכרז של משרד הרווחה. הזכאות ניתנת בהסדר של החזר [ההורים משלמים את מחיר הקייטנה המלא ומקבלים החזר חלקי על התשלום כנגד קבלה], ולכן יש לפנות לעובד הסוציאלי ברשות מראש. במהלך הקייטנה הילדים זכאים לליווי של סייעת השילוב המלווה אותם לאורך שנת הלימודים, בתנאי שהקייטנה מפוקחת ומאושרת על-ידי משרד החינוך [כאשר הסייעת תעבוד באותו היקף שעות שאושר לתלמיד במהלך שנת הלימודים].

נופשונים

נופשון היא מסגרת פנאי הכוללת לינה. ישנם נופשוני משפחות – פעילות הכוללת לינה של כל המשפחה ונופשוני חניכים –לינת חניכים בלבד.

  1. נופשון/שהות קצרת מועד:

מי זכאי: ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי מגילאי 0 ומעלה הגרים בקהילה.

מה כולל הנופשון: בנופשון יהיו פעילויות חינוכיות בילוי ונופש, והוא כולל כלכלה מלאה.

מספר ימי השהייה בנופשון בשנה: הזכאות הינה ל-15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה, כאשר סוף שבוע יחשב ל-2 לימי נופשון ויתאפשר להורים להשתתף בנופשון. נופשון משפחות הוא נופשון בו המשפחות מגיעות בהרכבים שונים למתחם ובו מסופקת לחניכים ולמשפחות הפעלות וטיולים כאשר חלק מהיום ישנם מדריכים הצמודים לחניכים כדי ששאר בני המשפחה יוכלו ליהנות מפעילות נפרדת.

יודגש כי זכאות מורחבת של 24-0 ימי נופשון תאושר על-ידי עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים, זכאות מורחבת של 45-24 ימי נופשון תאושר במקרים מיוחדים על ידי ממונה/מפקחת מחוזית במשרד הרווחה וזכאות מורחבת של מעל 45 ימי נופשון תאושר במקרי חרום על-ידי מנהלת תחום פנאי במינהל המוגבלויות.

מפעילי התוכנית: התוכנית יכולה להיות מופעלת במסגרת קיימת [פנימייה, הוסטל] או מסגרות מיוחדות לשהות קצרה או במקום מיוחד למטרה זו. למידע על חלק מהמסגרות הקיימות ניתן לקרוא באתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

איך מממשים את הזכאות: ההורים, אפוטרופוס או משפחת האומנה יפנו לעובד הסוציאלי המטפל במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

השתתפות עצמית:

המשפחה חייבת בתשלום השתתפות עצמית בהתאם למספר ימי הנופשון.
המשפחה מעבירה את סכום ההשתתפות העצמית לרשות המקומית.

עלות ההשתתפות העצמית:
עבור כל יום נופשון יש לשלם 1/30 ממחצית הסכום החודשי של קצבת נכות [גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית], כלומר 1/60 מסכום הקצבה.


לילד עד גיל 18 – 1/60 מגמלת ילד נכה.

לבוגר מגיל 18 – 1/60 מקצבת נכות כללית.

לילד [בכל גיל] השוהה אצל משפחת אומנה – 1/60 מקצבת נכות כללית.

 

2. נופשון הקלה: 

מי זכאי: ילדים ובוגרים עם אוטיזם בגילאי 21-0 הגרים בקהילה.

מה כולל הנופשון: אירוח בביתה של משפחה מארחת בקהילה, שאותרה מראש בתהליך ע"י ארגון מפעיל שזכה במכרז של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים להפעלת נופשון הקלה.

איך מממשים את הזכאות: יש לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

השתתפות עצמית:

המשפחה חייבת בתשלום השתתפות עצמית בהתאם למספר ימי הנופשון.
המשפחה מעבירה את סכום ההשתתפות העצמית לרשות המקומית.

עלות ההשתתפות העצמית:
עבור כל יום נופשון יש לשלם 1/30 ממחצית הסכום החודשי של קצבת נכות [גמלת ילד נכה או קצבת נכות כללית], כלומר 1/60 מסכום הקצבה.

לילד עד גיל 18 – 1/60 מגמלת ילד נכה.

לבוגר מגיל 18 – 1/60 מקצבת נכות כללית.

לילד [בכל גיל] השוהה אצל משפחת אומנה – 1/60 מקצבת נכות כללית.