הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של אלו"ט

לכבוד
חברי אלו"ט
שלום רב,

הנדון: הזמנה לאסיפה הכללית השנתית וסדר יום

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית השנתית של אלו"ט- אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, שתתקיים בתאריך ה-18 ביוני 2018 בשעה 17:00 במרכז רבין, רח' חיים לבנון 8 , תל אביב. כניסה לחנייה משדרות רוקח 77 (מפה מצ"ב).
נוכחותכם חשובה מאד.

להלן סדר יום לאסיפה הכללית :
17:00-
התכנסות ורישום.

17:30-
הרצאה של ניר דבורי, הכתב הצבאי של חברת החדשות- "ניהול מדינה במזרח תיכון משתנה".

18:30- פתיחה-
יו"ר אלו"ט, עמוס שפירא.
מנכ"ל אלו"ט, ענת גורן.

  • אישור דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 2017 – יוצג ע"י רו"ח קובי שטיינמיץ, משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות', ורו"ח זהבה סלומון, חשבת אלו"ט- המעוניינים לעיין בנתונים לפני האסיפה מוזמנים לפנות בין התאריכים 10.6.18 – 17.6.18 ללשכת מנכ"ל אלו"ט לקבלת הדוח.

הצבעה 

  • אישור רו"ח שטיינמיץ עמינח – המשך מתן השירות לאגודה – יוצג על ידי רו"ח זהבה סלומון.

הצבעה

  • דוח ממצאי ועדת ביקורת לשנת 2017 – יוצג ע"י נציג ועדת ביקורת.
  • סגירת האסיפה.

בברכה,

עמוס שפירא
יו"ר אלו"ט

*  להזכירכם, רשאי להשתתף באסיפה, לקבל חומרים לעיון ולהצביע רק חבר ששילם דמי חבר לשנים 2018-2020.
העתקים:  מאיר שני, יו"ר המועצה הציבורית
חברי הועד המנהל
ענת גורן, מנכ"ל