הזמנה להשתתפות במחקר

בימים אילו נערך מחקר ע"י החוקר: ישראל נעים, מביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן. המחקר מלווה ע"י פרופ' דוד פסיג מאוניברסיטת בר אילן.
נושא המחקר: "מודל תרגול של פתרון אנלוגיות מושגיות מבוסס הליך נוירו-פידבק עבור ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה".
מטרת המחקר: לשפר את יכולת הלמידה ויכולת התקשורת של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה באמצעות אימון נוירופידבק ובאמצעים טכנולוגיים אחרים.
המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה אליכם בבקשה לשקול השתתפות במחקר.
הורים המעוניינים שבנם/בתם ישתתפו במחקר, יצרו קשר ישיר עם החוקר על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכז אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט