הזמנה להשתתפות במחקר

בימים אלו נערך מחקר משותף של המכון להתפתחות הילד בבית החולים תל השומר – והיחידה לאם ולילוד בבית החולים הדסה עין כרם ע"י דוקטורנטית לפסיכולוגיה ששמה יעל פז. המחקר מלווה ע"י : דר' לדיה גביס ודר' מעיין דוידוב.
נושא המחקר: "לקראת אבחון מוקדם של אוטיזם: זיהוי הבדלים התנהגותיים מוקדמים בספקטרום האוטיסטי.
מטרת המחקר: לזהות הבדלים התנהגותיים מוקדמים בהתפתחות רגשית חברתית – בקרב ילדים בסיכום לאוטיזם, תוך התמקדות בהתפתחות מוקדמת של אמפתיה.
המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה אליכם בבקשה לשקול השתתפות במחקר.
הורים המעוניינים שבנם / ביתם ישתתפו במחקר יצרו קשר עם החוקרות על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכז אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט