הזמנה להשתתפות במחקר

להורים שלום רב,

בימים אלו נערך מחקר, ע"י חוקרת בשם : דניאלה אלמוג, מטעם בית הספר לרווחה ולבריאות ומבית הספר לחינוך, באוניברסיטת חיפה.
המחקר מלווה ע"י: ד"ר לימור גולדנר, מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות.
המחקר הינו בנושא:  "הסתגלות של אחים לילדים עם ASD  – תפקיד מערכת היחסים עם ההורים והדחק ההורי"
מטרת המחקר: לבחון את הרמות השונות של פרקטיקות והתנהגויות הוריות (חמימות, עידוד לאוטונומיה, שליטה התנהגותית והגנת יתר) ביחסי אימהות ואבות לילדים לילד מאובחן  ASD וביחסי אימהות ואבות עם אחיו הצעיר של הילד המאובחן. בנוסף, ייבחן הקשר שבין אותן פרקטיקות להתפתחותו הרגשית והחברתית של האח תוך בחינת התפקיד הממתן של מגדר ההורה והדחק ההורי. לסיום, יעמוד המחקר על חוויית ההורות של ההורים ביחס לשני הילדים תוך שימוש בהערכה מבוססת אמנות.
המחקר אושר על ידי הוועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה  אליכם בבקשה לשקול  השתתפות  במחקר.
משתתפים המעוניינים  לקחת חלק במחקר יצרו קשר עם החוקרים על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט