הזמנה להשתתפות במחקר

בימים אלו נערך מחקר, ע"י חוקרות בשם: ד"ר ילנה גרונבסקי, הפקולטה לרפואה, טכניון ובי"ח רמב"ם וד"ר אירית וייסמן-פוגל, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה.
המחקר הינו בנושא:  "תפיסת כאב והקשר להפרעת עיבוד חושי בקרב מבוגרים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי".
מטרת המחקר: לבחון את הקשר בין רגישות לכאב לבין תגובתיות לגירויים חושיים והשפעת גורמים פסיכולוגים על תפיסת הכאב בקרב מבוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה  אליכם בבקשה לשקול  השתתפות  במחקר.
משתתפים המעוניינים לקחת חלק במחקר יצרו קשר עם החוקרים על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט