הזמנה להשתתפות במחקר

להורים שלום רב,
בימים אילו נערך מחקר ע"י החוקרת בתאל ווקספרס, ביה"ס לריפוי בעיסוק של המרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר מונחה ע"י ד"ר טל מזור קרסנטי ופרופ' עדינה מאיר, האוניברסיטה העברית בירושלים.
נושא המחקר: בחינת יישומיות תוכנית התערבות רב מימדית להורים למתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה: מחקר פיילוט
מטרת המחקר: בחינת יישומיות של פרוטוקול טיפול להורים למתבגרים עם ASD בתפקוד גבוה לקידום החוסן ההורי.
המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה אליכם בבקשה לשקול השתתפות במחקר.
הורים המעוניינים שבנם/בתם ישתתפו במחקר, יצרו קשר ישיר עם החוקרות על פי הפרטים המופיעים
במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכז אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט