הזמנה להשתתפות במחקר

בימים אילו נערך מחקר ע"י  נדיר שריד, מביה"ס לחינוך, הפקולטה לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה. המחקר מלווה ע"י: ד"ר איריס מנור בנימיני.

נושא המחקר: עיסוק, אמפתיה, יכולת סיסטמייזינג, זיהוי פרצופים וזיהוי רגשות- השוואה בין הורים לילדים עם אוטיזם להורים לילדים טיפיקליים.

מטרת המחקר: לבנות גוף ידע בנושא מאפיינים אישיים של הורים לילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. המחקר עשוי לתרום להבנתם של הורים ואנשי המקצוע ואנו מקווים כי ממצאי המחקר יסייעו בגיבוש שיטות התערבות להורים.

המחקר אושר על ידי הועדה המקצועית של אלו"ט.
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה אליכם בבקשה לשקול השתתפות במחקר.
הורים המעוניינים להשתתף במחקר, יצרו קשר ישיר עם החוקרת על פי הפרטים המופיעים בקובץ המצורף.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה
ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט