הזמנה להשתתפות במחקר

להורים שלום רב,
בימים אלו נערך מחקר ע"י החוקרים יניב פז וד"ר אילן דינשטיין, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
נושא המחקר: " פעילות ומבנה המוח באנשים עם אוטיזם".
מטרת המחקר:  אפיון הבדלים בפעילות ובמבנה המוחי של נבדקים עם אוטיזם מעל גיל 18 לעומת קבוצת ביקורת. תוצאות המחקר יסיעו לקידום אבחון מדויק ומוקדם יותר וכן עשויים לעזור בפיתוח שיטות טיפול חדשות.
המחקר אושר על ידי  הועדה המקצועית באלו"ט .
מצורף קובץ הסבר על המחקר ובו פניה  אליכם בבקשה לשקול  השתתפות בנכם/ ביתכן במחקר.
משפחות המעוניינות להשתתף במחקר יצרו קשר עם החוקרים על פי הפרטים המופיעים במכתב הנלווה.

בכבוד רב,
ענת סינואני
מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה ורכזת הועדה המקצועית באלו"ט