הסעות תלמידים הלומדים בשילוב בחינוך הרגיל

חדשות טובות עם פתיחת שנת הלימודים:
בעקבות החלטת ביהמ"ש, החל מהשנה תלמידים עם אוטיזם המשולבים בחינוך הרגיל, זכאים להסעה באופן אוטומטי (כמו תלמידי החינוך המיוחד). באפשרותכם לפנות לרשות המקומית ולבקש הסעה עבור ילדכם.
במקביל, אנו ממליצים להגיש בקשה לאישור זכאות להסעה גם למשרד החינוך (כפי שהיה עד היום)

בכל שאלה, מוזמנים לפנות למרכז אלו"ט למשפחה