העלאת קצבאות הנכות לבוגרים

בחודש פברואר האחרון תוקן חוק ביטוח לאומי. בהתאם לחוק, במרץ 2018 התבצעה פעימה ראשונה של עליית קצבאות הנכות. לאחר מועד זה, יתווספו אל הקצבאות הסכומים הבאים:

  • תוספת של 470 ₪ תתווסף אל קצבת הנכות הכללית, לכל מקבלי קצבת הנכות בכל דרגות אי הכושר. במקרה בו מקבל הקצבה נמצא במוסד וקצבתו מחולקת בינו ובין מוסד האשפוז, התוספת בסך 470 ₪ תשולם ישירות אל מקבל הקצבה ולא תחולק עם מוסד האשפוז.
  • השוואת סכום הקצבה החודשית הנוספת ל-452 ₪ לכלל מקבלי קצבת הנכות בשיעור של 100% החיים בקהילה, ללא תלות בשיעור הנכות הרפואית שלהם.
  • תוספת של 200 ₪ תתווסף אל קצבת השירותים המיוחדים למקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188% החיים בקהילה.
    בנוסף, גדל החל מחודש מרץ 2018 סכום ההכנסה אותה ניתן להרוויח מבלי שתופחת הקצבה, וההפחתה מהקצבה בשל הכנסות מעבודה למקבלי קצבה בשיעור של 100% תחל מסכום של 3700 ₪ (במקום מסכום של 2805 ₪ שהיה עד עתה).
  • בהתאם להעלאה זו, תגדל קצבת אזרח ותיק בעבור אדם שעבר מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) עד ליום 1.3.2018, בסך של 235 ₪, ובעבור אדם שיעבור מקצבת נכות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) החל מיום 2.3.2018, בסך של 470 ₪.

נכון לעכשיו, אין שינוי בסכום הקצבה של גמלת ילד נכה.