זכאות לליווי משלבת בחופשות וסבסוד קייטנות

לקראת חופשת הקיץ, אנו שבים ומזכירים לכם כי תלמידים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, זכאים לסיוע של הסייעות המשלבות במהלך הקייטנות שבחופשים לאורך כל השנה, ולא רק במשך שנת הלימודים.
שימו-לב, הסייעות תתלווינה לתלמידים, בתנאים הבאים:

  • הקייטנה מפוקחת ע"י משרד החינוך ובאישורו.
  • הסייעת תעבוד באותו היקף שעות המוקצות לתלמיד במהלך השנה.
  • יש לעשות מאמץ כי הסייעת תהא אותה הסייעת אשר עובדת עם התלמיד במהלך השנה. 

מצ"ב ההוראה הרשמית של מנהלת האגף לחינוך מיוחד, כפי שפורסמה בזמנו. במידה והנכם נתקלים בבעיות, אתם מוזמנים לעשות בהנחיה זו שימוש.

כמו-כן, אנו שבים ומזכירים לכם, כי תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי, המשולבים במסגרות החינוך הרגילות, זכאים ליהנות מסבסוד עבור השתתפות בקייטנות עירוניות בחודשי הקיץ.