לפתוח את השנה בחגיגה של צבעים עם לוחות השנה ואגרות הברכה של אלו"ט