סדנת חשיבה של משרד המשפטים לאפוטרופסים

בימים אלו מתקיימת במשרד המשפטים בחינה של תהליך ודרכי השקעת כספים של אנשים שמונה להם אפוטרופוס. מטרת הבחינה היא להביא למצב בו ניתן יהיה לוודא כי הכספים המושקעים ע"י האפוטרופוסים מושקעים בהתאם לרמות הסיכון שהוגדרו בתקנות, תוך שמירה על הזכויות והאינטרסים של האנשים להם מונה אפוטרופוס.

לצורך בחינה מעמיקה ומקיפה של הסוגיה, תתקיים ב-10.10.2018 בין השעות 11:30 ל-16:30 במשרד המשפטים בירושלים, סדנת חשיבה בהשתתפות גורמים רלוונטיים נבחרים – בעלי עניין המשפיעים ומושפעים מהחקיקה הנדונה.

הסדנה הינה סדנה חדשנית במשרד המשפטים ובמסגרתה ייעשה שימוש במגוון כלים מעולמות ה-Design Thinking, אשר יסייעו בחשיבה ובגיבוש הפתרון המותאם והיעיל ביותר עבור כלל בעלי העניין בתהליך. נשמח אם יגיעו אפוטרופוסים שיש להם ניסיון והיכרות עם הנושא, וישתפו בתובנות ובמחשבות שיש להם ביחס לתהליך.

לאישור השתתפות ולפרטים נוספים אנא שלחו מייל ל: gilibar@justice.gov.il
*מיקום מדויק: צלאח א-דין 29 ירושלים