אגף גיוס ופיתוח משאבים

שם:
תפקיד:
השכלה:
קריירה:
מייל:
טלפון: 03-7238314

אלו"ט היא עמותת הורים, מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח).
התקציב של אלו"ט מבוסס על 2 מקורות עיקריים: תקציבי המדינה, המוקצים למסגרות שאלו"ט מפעילה על בסיס של מספר חברים, ותרומות שונות.
תחום פיתוח המשאבים באלו"ט אחראי על גיוס משאבים מתרומות ומפעילויות שונות. הכספים המגוייסים מוקדשים במלואם למימון פעילות החינוך, הטיפול והרווחה של הילדים, הבוגרים ובני משפחותיהם.
האגף לפיתוח משאבים עוסק בגיוס כספים ופיתוח תכניות לגיוס משאבים על מנת לבצע את החלטות ההנהלה בתפעול ובפיתוח המסגרות החינוכיות והטיפוליות לילדים האוטיסטים.